Sắp xếp Audio
Âm Dương Đối Đầu

Âm Dương Đối Đầu

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,612

Ngủ Cùng Ma

Ngủ Cùng Ma

MC Đình Soạn

 01:07:07     1 phần
 Lượt nghe: 772

Quỷ Gửi Con

Quỷ Gửi Con

MC Đình Soạn

 01:06:42     1 phần
 Lượt nghe: 559

Hồn Ma Đeo Bám

Hồn Ma Đeo Bám

MC Đình Soạn

 01:09:14     1 phần
 Lượt nghe: 543

Vong Tìm Mẹ

Vong Tìm Mẹ

MC Đình Soạn

 01:09:16     1 phần
 Lượt nghe: 9,186

Bí Mật Hài Cốt Trong Vườn

Bí Mật Hài Cốt Trong Vườn

MC Đình Soạn

 01:09:25     1 phần
 Lượt nghe: 507

Oan Hồn Tình Cũ

Oan Hồn Tình Cũ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,679

Tá Túc Nhà Ma

Tá Túc Nhà Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,555


Âm Hồn Đi Theo

Âm Hồn Đi Theo

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,153

Xác Trong Căn Nhà 130

Xác Trong Căn Nhà 130

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,578

Trả Nghiệp Xà Thần

Trả Nghiệp Xà Thần

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,753

Vong Ám Dòng Họ

Vong Ám Dòng Họ

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 7,421

Vong Hồn Cô Y Tá

Vong Hồn Cô Y Tá

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,496

Vong Oan Ngày Cuối Năm

Vong Oan Ngày Cuối Năm

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,626

Búp Bê Kumanthong

Búp Bê Kumanthong

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,211

Oán Của Vong Hồn

Oán Của Vong Hồn

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,628

Oán Nghiệp Hẻm Số 13

Oán Nghiệp Hẻm Số 13

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,020

Đứa Con Báo Oán

Đứa Con Báo Oán

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 8,412

Cô Giáo Báo Oán

Cô Giáo Báo Oán

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,482

Trả Cho Nghiệp Này

Trả Cho Nghiệp Này

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 8,581