Sắp xếp Audio
Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

Cậu Tẩy Trấn Yểm Đất Nghịch Hưng Yên

Quàng A Tũn

 01:26:30     5 phần
 Lượt nghe: 2,829

Cậu Tẩy Đi Hải Dương

Cậu Tẩy Đi Hải Dương

Quàng A Tũn

 01:28:55     4 phần
 Lượt nghe: 2,243

Cậu Tẩy Bắt Vong Ở Bắc Giang

Cậu Tẩy Bắt Vong Ở Bắc Giang

Quàng A Tũn

 01:29:30     4 phần
 Lượt nghe: 1,758

Cậu Tẩy Đuổi Vong Ở Thái Bình

Cậu Tẩy Đuổi Vong Ở Thái Bình

Quàng A Tũn

 01:27:55     4 phần
 Lượt nghe: 1,538

Đọa Ngục

Đọa Ngục

Âm Phong

 2 phần
 Lượt nghe: 8,818

Cậu Tẩy Bắt Ma

Cậu Tẩy Bắt Ma

Quàng A Tũn

 01:31:05     3 phần
 Lượt nghe: 1,146

Con Nhà Thánh

Con Nhà Thánh

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 706


Hồn Vợ Theo Chồng Về Kinh

Hồn Vợ Theo Chồng Về Kinh

Âm Phong

 2 phần
 Lượt nghe: 7,024

Làng Khổ

Làng Khổ

Quàng A Tũn

 3 phần
 Lượt nghe: 703

Cháy Cây Nhang

Cháy Cây Nhang

Quàng A Tũn

 01:16:10     2 phần
 Lượt nghe: 582

Giải Oán

Giải Oán

Quàng A Tũn

 04:31:40     3 phần
 Lượt nghe: 549

Thầy Phán Trùng Tang

Thầy Phán Trùng Tang

Quàng A Tũn

 02:36:22     2 phần
 Lượt nghe: 9,290

Thằng Thố

Thằng Thố

Quàng A Tũn

 04:30:10     3 phần
 Lượt nghe: 8,569

Lý Trưởng Làng Khổ

Lý Trưởng Làng Khổ

Quàng A Tũn

 02:57:55     2 phần
 Lượt nghe: 541