Sắp xếp Audio
Ngải Người Dao

Ngải Người Dao

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,360

Thầy Pháp Diệt Thuồng Luồng

Thầy Pháp Diệt Thuồng Luồng

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 9,470

Thầy Tí Béo Giải Oán Hồn

Thầy Tí Béo Giải Oán Hồn

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 7,408

Gọi quỷ đêm trăng

Gọi quỷ đêm trăng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,229

Ngọn Nến Thứ 7

Ngọn Nến Thứ 7

MC Nguyễn Huy

 01:06:18     1 phần
 Lượt nghe: 576

Cô Dâu Hóa Quỷ

Cô Dâu Hóa Quỷ

Quàng A Tũn

 01:50:57     1 phần
 Lượt nghe: 5,472

Đòi Nợ Máu

Đòi Nợ Máu

Quàng A Tũn

 01:29:20     2 phần
 Lượt nghe: 576

Người Điên Ở Cổng Chùa

Người Điên Ở Cổng Chùa

Quàng A Tũn

 01:36:40     1 phần
 Lượt nghe: 9,110


Linh Miêu Bái Nguyệt

Linh Miêu Bái Nguyệt

Quàng A Tũn

 01:20:25     3 phần
 Lượt nghe: 8,222

Ăn Mày Cửa Phật

Ăn Mày Cửa Phật

MC Lam Phương

 1 phần
 Lượt nghe: 8,786