Sắp xếp Audio
Chôn X.ác Giữa Rừng

Chôn X.ác Giữa Rừng

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 6,588

Ngày Giỗ Thứ 10

Ngày Giỗ Thứ 10

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,462

Hai Ngôi Mộ Oan Gia

Hai Ngôi Mộ Oan Gia

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 6,582

Đời Bạc Lắm

Đời Bạc Lắm

MC Duy Thuận

 01:58:58     1 phần
 Lượt nghe: 5,105

Ác Tâm

Ác Tâm

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,934

Vong Hồn Nàng Dâu Thứ

Vong Hồn Nàng Dâu Thứ

MC Duy Thuận

 01:56:16     1 phần
 Lượt nghe: 9,663

Căn Nhà Trong Ngõ Nhỏ

Căn Nhà Trong Ngõ Nhỏ

MC Duy Thuận

 02:13:04     1 phần
 Lượt nghe: 7,564

Dã Tâm Dì Ghẻ

Dã Tâm Dì Ghẻ

MC Duy Thuận

 02:09:49     1 phần
 Lượt nghe: 8,729


Tân Hôn Tang Tóc

Tân Hôn Tang Tóc

MC Nguyễn Huy

 00:59:18     1 phần
 Lượt nghe: 8,907

Cô Bé Mặc Váy Đỏ

Cô Bé Mặc Váy Đỏ

MC Nguyễn Huy

 00:53:33     1 phần
 Lượt nghe: 8,314

Vong Trâu Báo Oán

Vong Trâu Báo Oán

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,678

Báo Oán Đêm Tân Hôn

Báo Oán Đêm Tân Hôn

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 9,125

Hoa Hồng Máu

Hoa Hồng Máu

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,110

Chơi Trốn Tìm Trong Đêm

Chơi Trốn Tìm Trong Đêm

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 8,369

Chuyện Nhà Phú Hộ Thìn

Chuyện Nhà Phú Hộ Thìn

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 8,466

Oan Hồn Cô Lái Đò

Oan Hồn Cô Lái Đò

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 7,371

Nuôi Con Tu Hú

Nuôi Con Tu Hú

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,319

Lão Thọt

Lão Thọt

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 6,397

Lòng Tham Tội Lỗi

Lòng Tham Tội Lỗi

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,512

Người Cha

Người Cha

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,638