Sắp xếp Audio
Ma Xóm Chài

Ma Xóm Chài

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 8,434

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

Ngôi Mộ Trong Nhà Hoang

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,744

Căn Nhà Có Quỷ

Căn Nhà Có Quỷ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,430

Hồn Ai Chết Oan

Hồn Ai Chết Oan

MC Đình Soạn

 01:22:16     1 phần
 Lượt nghe: 9,514

Dãy Trọ Vong Ám

Dãy Trọ Vong Ám

MC Đình Soạn

 01:35:37     1 phần
 Lượt nghe: 9,940

Xấu Số

Xấu Số

MC Đình Soạn

 01:36:24     1 phần
 Lượt nghe: 7,832

Câu Chuyện Làng Chài

Câu Chuyện Làng Chài

MC Ngọc Lâm

 02:33:09     3 phần
 Lượt nghe: 6,821

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

Nghiệp Chướng Dòng Họ Trùng Tang

MC Đình Soạn

 06:58:02     6 phần
 Lượt nghe: 668


Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

Những Cái Xác Không Nguyên Vẹn

MC Hoàng Khiêm

 01:28:40     1 phần
 Lượt nghe: 8,793

Kumanthong Góc Khuất U Ám

Kumanthong Góc Khuất U Ám

MC Đình Soạn

 01:18:10     1 phần
 Lượt nghe: 6,513

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

Oán Nghiệt Về Quê - Truyện Ma

MC Đình Soạn

 01:20:43     1 phần
 Lượt nghe: 8,024

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

Bá Hộ Và Tội Ác - Truyện Ma

MC Anh Tú

 01:12:57     1 phần
 Lượt nghe: 7,095

Kiếp Đạo Sỹ - Audio Truyện Ma

Kiếp Đạo Sỹ - Audio Truyện Ma

MC Anh Tú

 01:16:38     1 phần
 Lượt nghe: 8,577

Gặp Ma Khi Về Quê Nội - Truyện Ma

Gặp Ma Khi Về Quê Nội - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

 01:38:03     1 phần
 Lượt nghe: 8,653

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

Gặp Ma Khi Về Quê Ngoại - Truyện Ma

MC Đình Soạn

 01:20:06     1 phần
 Lượt nghe: 8,379

Khu Đất Ám Ảnh - Truyện Ma

Khu Đất Ám Ảnh - Truyện Ma

MC Ngọc Lâm

 01:39:20     1 phần
 Lượt nghe: 7,171

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

Trộm Mộ Phạm Phải Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

 01:18:16     1 phần
 Lượt nghe: 9,521

Căn Nhà Hoang Bên Sông - Truyện Ma

Căn Nhà Hoang Bên Sông - Truyện Ma

MC Đình Soạn

 01:19:20     1 phần
 Lượt nghe: 7,863

Ma Ở Vùng Núi Tây Bắc - Truyện Ma

Ma Ở Vùng Núi Tây Bắc - Truyện Ma

MC Đình Soạn

 01:25:34     1 phần
 Lượt nghe: 565

Núi Rừng Tây Bắc - Truyện Ma

Núi Rừng Tây Bắc - Truyện Ma

MC Anh Tú

 01:34:52     1 phần
 Lượt nghe: 9,854