Sắp xếp Audio
Duyên Phận Tình Ái - Truyện Ngôn Tình

Duyên Phận Tình Ái - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

47 đánh giá

 02:45:44     1 phần
 Lượt nghe: 1,302

Tối Nay Muốn Lên Giường - Truyện Ngôn Tình

Tối Nay Muốn Lên Giường - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

57 đánh giá

 02:29:49     1 phần
 Lượt nghe: 1,922

Vị Hôn Thê Bé Nhỏ - Truyện Ngôn Tình

Vị Hôn Thê Bé Nhỏ - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

60 đánh giá

 03:37:25     1 phần
 Lượt nghe: 2,247

Cầu Hôn Lại Vợ Cũ - Truyện Ngôn Tình

Cầu Hôn Lại Vợ Cũ - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

50 đánh giá

 03:17:20     1 phần
 Lượt nghe: 2,077

Chồng Giả - Truyện Ngôn Tình

Chồng Giả - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

48 đánh giá

 04:01:47     1 phần
 Lượt nghe: 2,146

Ba Năm Một Đêm Tình - Truyện Ngôn Tình

Ba Năm Một Đêm Tình - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

61 đánh giá

 02:42:54     1 phần
 Lượt nghe: 1,484

Tổng Tài Cứ Say Là Hôn - Truyện Ngôn Tình

Tổng Tài Cứ Say Là Hôn - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

50 đánh giá

 03:00:21     1 phần
 Lượt nghe: 1,462

Bỏ Rơi Cả Vợ Lẫn Con - Truyện Ngôn Tình

Bỏ Rơi Cả Vợ Lẫn Con - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

53 đánh giá

 02:54:14     1 phần
 Lượt nghe: 1,157


Tổng Tài Cá Biệt - Truyện Ngôn Tình

Tổng Tài Cá Biệt - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

55 đánh giá

 03:06:24     1 phần
 Lượt nghe: 1,311

Cô Nàng Thế Thân - Truyện Ngôn Tình

Cô Nàng Thế Thân - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

48 đánh giá

 04:14:18     1 phần
 Lượt nghe: 1,800

Yêu Em Hận Em - Truyện Ngôn Tình

Yêu Em Hận Em - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

47 đánh giá

 03:43:00     1 phần
 Lượt nghe: 1,422

Vô Tình Nhận Được Con - Truyện Ngôn Tình

Vô Tình Nhận Được Con - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

45 đánh giá

 02:40:18     1 phần
 Lượt nghe: 1,445

Tỏ Tình Hụt Được Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

Tỏ Tình Hụt Được Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

49 đánh giá

 03:31:07     1 phần
 Lượt nghe: 1,498

Ly Hôn Cô Vợ Mai Mối - Truyện Ngôn Tình

Ly Hôn Cô Vợ Mai Mối - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

67 đánh giá

 01:44:05     1 phần
 Lượt nghe: 1,988

Có Bầu Rồi Cưới - Truyện Ngôn Tình

Có Bầu Rồi Cưới - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

48 đánh giá

 02:48:50     1 phần
 Lượt nghe: 1,614

Nhầm Phòng Được Vợ - Truyện Ngôn Tình

Nhầm Phòng Được Vợ - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

60 đánh giá

 03:20:25     1 phần
 Lượt nghe: 2,617

Tồng Tài Hoán Đổi Thân Phận - Truyện Ngôn Tình

Tồng Tài Hoán Đổi Thân Phận - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

37 đánh giá

 03:08:15     1 phần
 Lượt nghe: 1,763

Thiếu Gia Đi Bụi - Truyện Ngôn Tình

Thiếu Gia Đi Bụi - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

41 đánh giá

 02:40:50     1 phần
 Lượt nghe: 1,244

Giả Làm Em Gái Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

Giả Làm Em Gái Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

MC Vị Hy

48 đánh giá

 02:05:43     1 phần
 Lượt nghe: 1,449