Sắp xếp Audio
Gái Điếm

Gái Điếm

Lê Duyên

488 đánh giá

 3:56:41     4 phần
 Lượt nghe: 3,557

Chị Em Thù Hận

Chị Em Thù Hận

Lê Duyên

281 đánh giá

 16:42:10     25 phần
 Lượt nghe: 1,094

Người Mẹ Vị Thành Niên

Người Mẹ Vị Thành Niên

Lê Duyên

191 đánh giá

 15:30:58     24 phần
 Lượt nghe: 910

Cha Con Giáo Hoàng

Cha Con Giáo Hoàng

Lê Duyên

186 đánh giá

 14:15:08     5 phần
 Lượt nghe: 1,263

Lâu Đài Người Bán Nón

Lâu Đài Người Bán Nón

Lê Duyên

86 đánh giá

 21:50:12     33 phần
 Lượt nghe: 617

Chiếc Nhẫn Kim Cương

Chiếc Nhẫn Kim Cương

Lê Duyên

74 đánh giá

 8:05:20     8 phần
 Lượt nghe: 533

Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Lê Duyên

34 đánh giá

 3:40:12     6 phần
 Lượt nghe: 8,453

3 Nụ Hôn Đổi Lấy 1 Đời Chồng

3 Nụ Hôn Đổi Lấy 1 Đời Chồng

Lê Duyên

43 đánh giá

 13:14:09     20 phần
 Lượt nghe: 5,697


Bẫy Tình

Bẫy Tình

Lê Duyên

52 đánh giá

 6:25:02     10 phần
 Lượt nghe: 749

Đỗ Nương Nương Báo Oán

Đỗ Nương Nương Báo Oán

Lê Duyên

121 đánh giá

 5:58:20     8 phần
 Lượt nghe: 718

Lục Xì

Lục Xì

Lê Duyên

94 đánh giá

 4:12:45     5 phần
 Lượt nghe: 742

Không Nơi Nương Tựa

Không Nơi Nương Tựa

Lê Duyên

51 đánh giá

 4:41:58     7 phần
 Lượt nghe: 5,852

Hạnh Phúc Không Dành Cho Em

Hạnh Phúc Không Dành Cho Em

Lê Duyên

191 đánh giá

 3:31:35     6 phần
 Lượt nghe: 576

Bóng Tối Kinh Hoàng

Bóng Tối Kinh Hoàng

Lê Duyên

195 đánh giá

 10:02:35     16 phần
 Lượt nghe: 960

Hãy Kể Giấc Mơ Của Em

Hãy Kể Giấc Mơ Của Em

Lê Duyên

129 đánh giá

 9:23:20     4 phần
 Lượt nghe: 7,134

Những Thiếu Nữ Cô Đơn

Những Thiếu Nữ Cô Đơn

Lê Duyên

144 đánh giá

 12:16:30     13 phần
 Lượt nghe: 845

Không Có Gì Mãi Mãi

Không Có Gì Mãi Mãi

Lê Duyên

125 đánh giá

 7:51:58     7 phần
 Lượt nghe: 568

Lộ Mặt

Lộ Mặt

Lê Duyên

151 đánh giá

 7:01:28     11 phần
 Lượt nghe: 669

Hãy Đặt Nàng Lên Tấm Thảm Hoa

Hãy Đặt Nàng Lên Tấm Thảm Hoa

Lê Duyên

101 đánh giá

 5:33:20     7 phần
 Lượt nghe: 9,341

Cả Thế Gian Trong Túi

Cả Thế Gian Trong Túi

Lê Duyên

150 đánh giá

 7:33:20     12 phần
 Lượt nghe: 509