Sắp xếp Audio
Sống Đạo Giữa Đời Thường

Sống Đạo Giữa Đời Thường

Kim Phụng

22 đánh giá

 2:52:41     6 phần
 Lượt nghe: 8,635

Mở Rộng Con Đường

Mở Rộng Con Đường

Kim Phụng

19 đánh giá

 5:31:41     5 phần
 Lượt nghe: 8,868

Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên

Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên

Kim Phụng

15 đánh giá

 4:40:04     12 phần
 Lượt nghe: 7,009

Trăng Vàng Thuyền Không

Trăng Vàng Thuyền Không

Kim Phụng

15 đánh giá

 3:25:27     4 phần
 Lượt nghe: 7,740

Gieo Trồng Hạnh Phúc

Gieo Trồng Hạnh Phúc

Kim Phụng

23 đánh giá

 6:06:40     6 phần
 Lượt nghe: 9,102

Giận

Giận

Kim Phụng

18 đánh giá

 5:38:54     5 phần
 Lượt nghe: 562

Bước Tới Thảnh Thơi

Bước Tới Thảnh Thơi

Kim Phụng

16 đánh giá

 4:28:46     5 phần
 Lượt nghe: 8,323

Ngàn Xưa Hương Bối

Ngàn Xưa Hương Bối

Kim Phụng

13 đánh giá

 4:32:27     5 phần
 Lượt nghe: 6,212


Lời Ru Chạm Mặt Trời

Lời Ru Chạm Mặt Trời

Kim Phụng

8 đánh giá

 4:18:25     5 phần
 Lượt nghe: 8,819