Sắp xếp Audio
Ngòi Mực Sinh Tử

Ngòi Mực Sinh Tử

Quàng A Tũn

 01:28:45     1 phần
 Lượt nghe: 884

Nhân Quả Luân Hồi

Nhân Quả Luân Hồi

MC Ngọc Lâm

 01:16:14     1 phần
 Lượt nghe: 1,279

Dòng Nước Đục

Dòng Nước Đục

MC Đình Soạn

 00:53:40     1 phần
 Lượt nghe: 617

Ngôi Mộ Sau Nhà

Ngôi Mộ Sau Nhà

MC Ngọc Lâm

 01:12:19     1 phần
 Lượt nghe: 936

Nghiệp Thầy Bùa

Nghiệp Thầy Bùa

MC Đình Soạn

 01:34:19     1 phần
 Lượt nghe: 1,076

Đàn Bà Tuổi Dần Sát Phu

Đàn Bà Tuổi Dần Sát Phu

Quàng A Tũn

 01:27:55     3 phần
 Lượt nghe: 1,168

Bữa Tiệc Máu

Bữa Tiệc Máu

MC Đình Soạn

 00:45:24     1 phần
 Lượt nghe: 662

Búp Bê Đỏ

Búp Bê Đỏ

Quàng A Tũn

 01:44:10     1 phần
 Lượt nghe: 665


Phòng Trọ U Ám

Phòng Trọ U Ám

MC Ngọc Lâm

 01:08:19     1 phần
 Lượt nghe: 750

Cậu Tẩy Bắt Ma

Cậu Tẩy Bắt Ma

Quàng A Tũn

 01:31:05     3 phần
 Lượt nghe: 4,352

Cuốn Sách Bùa Ngải

Cuốn Sách Bùa Ngải

MC Ngọc Lâm

 01:19:01     1 phần
 Lượt nghe: 732

Người Điên Ở Cổng Chùa

Người Điên Ở Cổng Chùa

Quàng A Tũn

 01:36:40     1 phần
 Lượt nghe: 770

Oán Khí Không Tan

Oán Khí Không Tan

MC Ngọc Lâm

 01:09:27     1 phần
 Lượt nghe: 6,337

Ván Quan Tài Biết Nói

Ván Quan Tài Biết Nói

MC Nguyễn Huy

 01:02:29     1 phần
 Lượt nghe: 895

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

MC Đình Soạn

 01:07:02     1 phần
 Lượt nghe: 682

Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ

Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ

Quàng A Tũn

 01:20:45     2 phần
 Lượt nghe: 928

Song Sinh Máu

Song Sinh Máu

MC Nguyễn Huy

 01:32:23     1 phần
 Lượt nghe: 664

Oan Hồn Mẹ Chồng

Oan Hồn Mẹ Chồng

Quàng A Tũn

 01:21:00     1 phần
 Lượt nghe: 783

Cái Giếng Sau Dãy Trọ

Cái Giếng Sau Dãy Trọ

MC Nguyễn Huy

 01:10:45     3 phần
 Lượt nghe: 888

Ký Sự Làng Chài

Ký Sự Làng Chài

MC Ngọc Lâm

 01:25:43     1 phần
 Lượt nghe: 561