Sắp xếp Audio
Ngòi Mực Sinh Tử

Ngòi Mực Sinh Tử

Quàng A Tũn

32 đánh giá

 01:28:45     1 phần
 Lượt nghe: 1,058

Nhân Quả Luân Hồi

Nhân Quả Luân Hồi

MC Ngọc Lâm

22 đánh giá

 01:16:14     1 phần
 Lượt nghe: 1,741

Dòng Nước Đục

Dòng Nước Đục

MC Đình Soạn

39 đánh giá

 00:53:40     1 phần
 Lượt nghe: 826

Ngôi Mộ Sau Nhà

Ngôi Mộ Sau Nhà

MC Ngọc Lâm

24 đánh giá

 01:12:19     1 phần
 Lượt nghe: 1,271

Nghiệp Thầy Bùa

Nghiệp Thầy Bùa

MC Đình Soạn

33 đánh giá

 01:34:19     1 phần
 Lượt nghe: 1,531

Đàn Bà Tuổi Dần Sát Phu

Đàn Bà Tuổi Dần Sát Phu

Quàng A Tũn

31 đánh giá

 01:27:55     3 phần
 Lượt nghe: 1,539

Bữa Tiệc Máu

Bữa Tiệc Máu

MC Đình Soạn

27 đánh giá

 00:45:24     1 phần
 Lượt nghe: 1,118

Búp Bê Đỏ

Búp Bê Đỏ

Quàng A Tũn

35 đánh giá

 01:44:10     1 phần
 Lượt nghe: 821


Phòng Trọ U Ám

Phòng Trọ U Ám

MC Ngọc Lâm

23 đánh giá

 01:08:19     1 phần
 Lượt nghe: 1,056

Cậu Tẩy Bắt Ma

Cậu Tẩy Bắt Ma

Quàng A Tũn

161 đánh giá

 01:31:05     3 phần
 Lượt nghe: 7,329

Cuốn Sách Bùa Ngải

Cuốn Sách Bùa Ngải

MC Ngọc Lâm

27 đánh giá

 01:19:01     1 phần
 Lượt nghe: 1,155

Người Điên Ở Cổng Chùa

Người Điên Ở Cổng Chùa

Quàng A Tũn

52 đánh giá

 01:36:40     1 phần
 Lượt nghe: 1,074

Oán Khí Không Tan

Oán Khí Không Tan

MC Ngọc Lâm

15 đánh giá

 01:09:27     1 phần
 Lượt nghe: 564

Ván Quan Tài Biết Nói

Ván Quan Tài Biết Nói

MC Nguyễn Huy

57 đánh giá

 01:02:29     1 phần
 Lượt nghe: 1,294

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

MC Đình Soạn

32 đánh giá

 01:07:02     1 phần
 Lượt nghe: 928

Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ

Thần Giữ Của Đòi Mạng Nhà Địa Chủ

Quàng A Tũn

41 đánh giá

 01:20:45     2 phần
 Lượt nghe: 1,291

Song Sinh Máu

Song Sinh Máu

MC Nguyễn Huy

19 đánh giá

 01:32:23     1 phần
 Lượt nghe: 941

Oan Hồn Mẹ Chồng

Oan Hồn Mẹ Chồng

Quàng A Tũn

54 đánh giá

 01:21:00     1 phần
 Lượt nghe: 1,026

Cái Giếng Sau Dãy Trọ

Cái Giếng Sau Dãy Trọ

MC Nguyễn Huy

26 đánh giá

 01:10:45     3 phần
 Lượt nghe: 1,165

Ký Sự Làng Chài

Ký Sự Làng Chài

MC Ngọc Lâm

25 đánh giá

 01:25:43     1 phần
 Lượt nghe: 873