Sắp xếp Audio
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Quàng A Tũn

2345 đánh giá

 01:15:30     502 phần
 Lượt nghe: 166,824

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

MC Tuấn Anh

1687 đánh giá

 13:45:28     294 phần
 Lượt nghe: 118,112

Mối Tình Loạn Luân Oan Nghiệt

Mối Tình Loạn Luân Oan Nghiệt

Quàng A Tũn

970 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 75,444

Trong quan tài buồn

Trong quan tài buồn

Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào

1594 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 61,546

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

MC Đình Soạn

1262 đánh giá

 320 phần
 Lượt nghe: 60,329

Tết Ở Làng Địa Ngục

Tết Ở Làng Địa Ngục

MC Nguyễn Huy

744 đánh giá

 15:49:30     26 phần
 Lượt nghe: 42,657

Khủng Bố Sống Lại

Khủng Bố Sống Lại

MC Tiến Phong

2175 đánh giá

 148 phần
 Lượt nghe: 40,612

Chồng Yêu Là Quỷ

Chồng Yêu Là Quỷ

MC Đình Soạn

524 đánh giá

 17:13:31     74 phần
 Lượt nghe: 39,039


Ma Thổi Đèn Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt

Ma Thổi Đèn Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt

MC Nguyễn Thành

1093 đánh giá

 17:24:01     33 phần
 Lượt nghe: 35,337

Thiên Quân Vô Lại

Thiên Quân Vô Lại

Quàng A Tũn

1002 đánh giá

 165 phần
 Lượt nghe: 34,968

Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

MC Đình Soạn

1217 đánh giá

 18 phần
 Lượt nghe: 33,589

Cường Giả Tâm Thần

Cường Giả Tâm Thần

Quàng A Tũn

1807 đánh giá

 01:03:12     137 phần
 Lượt nghe: 32,874

Ma Thổi Đèn Tập 4 - Thần Cung Côn Luân

Ma Thổi Đèn Tập 4 - Thần Cung Côn Luân

MC Nguyễn Thành

1072 đánh giá

 16:45:24     37 phần
 Lượt nghe: 32,658

Quay Trong Cơn Lốc

Quay Trong Cơn Lốc

Nguyễn Ngọc Ngạn

1889 đánh giá

 06:08:06     2 phần
 Lượt nghe: 32,565

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

MC Nguyễn Thành MC Đình Soạn

820 đánh giá

 19:01:12     175 phần
 Lượt nghe: 31,606

Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

Nguyễn Ngọc Ngạn Hồng Đào

2037 đánh giá

 02:20:50     2 phần
 Lượt nghe: 30,519

Miếu Hoang

Miếu Hoang

MC Đình Soạn

1073 đánh giá

 02:15:24     14 phần
 Lượt nghe: 29,966

Ma Thổi Đèn Tập 2 - Mê Động Long Lĩnh

Ma Thổi Đèn Tập 2 - Mê Động Long Lĩnh

MC Nguyễn Thành

1091 đánh giá

 13:45:06     27 phần
 Lượt nghe: 27,533

Bác Cổ Truyền Kỳ

Bác Cổ Truyền Kỳ

Quàng A Tũn

580 đánh giá

 116 phần
 Lượt nghe: 26,561

Cửu Long Quái Sự Ký Thiên 1: Thất Sơn U Linh

Cửu Long Quái Sự Ký Thiên 1: Thất Sơn U Linh

MC Nguyễn Huy

425 đánh giá

 01:14:12     6 phần
 Lượt nghe: 25,514