Sắp xếp Audio
Trộm Phải Nhà Ma

Trộm Phải Nhà Ma

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 959

Đám Tang Mẹ Già

Đám Tang Mẹ Già

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,355

Diệt Quỷ Ở Nam Định

Diệt Quỷ Ở Nam Định

MC Đình Soạn

 3 phần
 Lượt nghe: 1,319

Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,482

Đào Mộ Đốt Cốt

Đào Mộ Đốt Cốt

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,217

Thi Vương Hồi Sinh

Thi Vương Hồi Sinh

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 2,212

Quỷ Rút Lưỡi

Quỷ Rút Lưỡi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,074


Bóng Ma Cô Nhi Viện

Bóng Ma Cô Nhi Viện

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,188

Huyết Ngải Cầu Vinh

Huyết Ngải Cầu Vinh

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,053

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

MC Đình Soạn

 13 phần
 Lượt nghe: 4,459

Bãi Bồi Có Quỷ

Bãi Bồi Có Quỷ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,354

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 1,472

Chín Núi Mười Đèo

Chín Núi Mười Đèo

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,190

Quỷ Ám Căn Hộ 502

Quỷ Ám Căn Hộ 502

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 1,451

Thất Sát Trùng Tang

Thất Sát Trùng Tang

Quàng A Tũn

 4 phần
 Lượt nghe: 2,379

Đạo Sĩ Diệt Ma

Đạo Sĩ Diệt Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,660

Oan Hồn Báo Hận

Oan Hồn Báo Hận

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,309

Căn Phòng Khóa Trái

Căn Phòng Khóa Trái

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,152

Bãi Tha Ma Sát Vách

Bãi Tha Ma Sát Vách

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,252