Sắp xếp Audio
Trộm Phải Nhà Ma

Trộm Phải Nhà Ma

MC Tiến Quân

18 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,219

Đám Tang Mẹ Già

Đám Tang Mẹ Già

MC Đình Soạn

35 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,689

Diệt Quỷ Ở Nam Định

Diệt Quỷ Ở Nam Định

MC Đình Soạn

19 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,659

Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

MC Đình Soạn

56 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,909

Đào Mộ Đốt Cốt

Đào Mộ Đốt Cốt

MC Đình Soạn

23 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,431

Thi Vương Hồi Sinh

Thi Vương Hồi Sinh

Quàng A Tũn

60 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,662

Quỷ Rút Lưỡi

Quỷ Rút Lưỡi

MC Đình Soạn

41 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,318

Cậu Tẩy Bắt Quỷ Đói Ở Hà Nội

Cậu Tẩy Bắt Quỷ Đói Ở Hà Nội

Quàng A Tũn

184 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 5,363


Bóng Ma Cô Nhi Viện

Bóng Ma Cô Nhi Viện

MC Đình Soạn

22 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,520

Huyết Ngải Cầu Vinh

Huyết Ngải Cầu Vinh

MC Đình Soạn

28 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,372

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

MC Đình Soạn

98 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 6,658

Bãi Bồi Có Quỷ

Bãi Bồi Có Quỷ

MC Đình Soạn

75 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,763

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng

Quàng A Tũn

61 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,828

Chín Núi Mười Đèo

Chín Núi Mười Đèo

MC Đình Soạn

32 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,519

Quỷ Ám Căn Hộ 502

Quỷ Ám Căn Hộ 502

MC Đình Soạn

39 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,884

Thất Sát Trùng Tang

Thất Sát Trùng Tang

Quàng A Tũn

73 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 2,895

Đạo Sĩ Diệt Ma

Đạo Sĩ Diệt Ma

MC Đình Soạn

39 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,067

Oan Hồn Báo Hận

Oan Hồn Báo Hận

MC Đình Soạn

41 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,654

Căn Phòng Khóa Trái

Căn Phòng Khóa Trái

MC Đình Soạn

24 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,443

Bãi Tha Ma Sát Vách

Bãi Tha Ma Sát Vách

MC Đình Soạn

27 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,708