Sắp xếp Audio
Oán Hận Trăm Năm

Oán Hận Trăm Năm

MC Nguyễn Huy

 01:02:07     2 phần
 Lượt nghe: 1,477

Đàn Cò Đưa Tang

Đàn Cò Đưa Tang

MC Đình Soạn

 00:54:18     1 phần
 Lượt nghe: 551

Chuông Gọi Hồn

Chuông Gọi Hồn

MC Đình Soạn

 01:05:12     1 phần
 Lượt nghe: 7,267

Hồn Ma Giếng Cổ

Hồn Ma Giếng Cổ

MC Ngọc Lâm

 01:09:56     3 phần
 Lượt nghe: 822

Xe Ôm Ký Sự

Xe Ôm Ký Sự

MC Đình Soạn

 01:01:46     1 phần
 Lượt nghe: 591

Mèo Mả Hóa Quỷ

Mèo Mả Hóa Quỷ

Quàng A Tũn

 01:39:45     1 phần
 Lượt nghe: 1,245

Một Người Mẹ

Một Người Mẹ

MC Đình Soạn

 00:52:56     3 phần
 Lượt nghe: 536

Tọa Độ Chết

Tọa Độ Chết

MC Đình Soạn

 00:58:54     4 phần
 Lượt nghe: 934


Căn Trọ Ma Ám

Căn Trọ Ma Ám

MC Đình Soạn

 01:09:51     1 phần
 Lượt nghe: 662

Ác Linh Thầm Lặng

Ác Linh Thầm Lặng

MC Nguyễn Huy

 01:11:38     5 phần
 Lượt nghe: 1,694

Mẹ Kế Là Phù Thủy

Mẹ Kế Là Phù Thủy

MC Nguyễn Huy

 02:42:42     3 phần
 Lượt nghe: 1,189

Tế Giang Linh Kiệt

Tế Giang Linh Kiệt

MC Nguyễn Huy

 03:27:55     20 phần
 Lượt nghe: 3,039

Ăn Trộm Thần Tài

Ăn Trộm Thần Tài

MC Nguyễn Huy

 01:52:17     1 phần
 Lượt nghe: 1,082

Tiễn Táo Về Trời Mời Ma Lên Ngự

Tiễn Táo Về Trời Mời Ma Lên Ngự

MC Nguyễn Huy

 01:23:00     1 phần
 Lượt nghe: 929

Cháy Cây Nhang

Cháy Cây Nhang

Quàng A Tũn

 01:16:10     2 phần
 Lượt nghe: 1,783

Ác Mộng Nhà Hào Môn

Ác Mộng Nhà Hào Môn

MC Nguyễn Huy

 02:19:30     4 phần
 Lượt nghe: 1,217

Pháp Sư Tự Truyện

Pháp Sư Tự Truyện

MC Nguyễn Huy

 03:28:22     5 phần
 Lượt nghe: 1,692

Tình Kiếp 153 Năm

Tình Kiếp 153 Năm

MC Nguyễn Huy

 01:20:00     1 phần
 Lượt nghe: 987

Đào Mả Cả Gia Tiên

Đào Mả Cả Gia Tiên

Quàng A Tũn

 01:05:15     1 phần
 Lượt nghe: 688

Bà Tôi Là Pháp Sư

Bà Tôi Là Pháp Sư

MC Nguyễn Huy

 04:02:12     3 phần
 Lượt nghe: 1,062