Sắp xếp Audio
Dung Dăng Dung Dẻ

Dung Dăng Dung Dẻ

MC Đình Soạn

36 đánh giá

 00:56:39     1 phần
 Lượt nghe: 1,028

Oán Hận Trăm Năm

Oán Hận Trăm Năm

MC Nguyễn Huy

51 đánh giá

 01:02:07     2 phần
 Lượt nghe: 2,081

Am Thờ

Am Thờ

MC Đình Soạn

31 đánh giá

 01:04:07     1 phần
 Lượt nghe: 1,394

Nhà Mới Trên Mộ

Nhà Mới Trên Mộ

MC Đình Soạn

23 đánh giá

 01:03:05     1 phần
 Lượt nghe: 1,112

Tầng 2 Phòng 203

Tầng 2 Phòng 203

MC Đình Soạn

20 đánh giá

 01:08:38     1 phần
 Lượt nghe: 1,250

Dòng Nước Đục

Dòng Nước Đục

MC Đình Soạn

39 đánh giá

 00:53:40     1 phần
 Lượt nghe: 824

Nghĩa Địa Cổ

Nghĩa Địa Cổ

MC Đình Soạn

30 đánh giá

 01:03:32     1 phần
 Lượt nghe: 2,042

Rước Quỷ Đêm 30

Rước Quỷ Đêm 30

MC Đình Soạn

25 đánh giá

 01:11:41     1 phần
 Lượt nghe: 1,221


Nghiệp Gia Truyền

Nghiệp Gia Truyền

MC Nguyễn Huy

40 đánh giá

 00:56:28     1 phần
 Lượt nghe: 1,961

Đàn Cò Đưa Tang

Đàn Cò Đưa Tang

MC Đình Soạn

20 đánh giá

 00:54:18     1 phần
 Lượt nghe: 722

Chuông Gọi Hồn

Chuông Gọi Hồn

MC Đình Soạn

15 đánh giá

 01:05:12     1 phần
 Lượt nghe: 555

Cụ Cừ Trừ Ma

Cụ Cừ Trừ Ma

MC Đình Soạn

27 đánh giá

 01:12:13     2 phần
 Lượt nghe: 1,540

Ở Góc Phòng Là Ai

Ở Góc Phòng Là Ai

MC Nguyễn Huy

41 đánh giá

 01:15:06     1 phần
 Lượt nghe: 994

Bữa Tiệc Máu

Bữa Tiệc Máu

MC Đình Soạn

27 đánh giá

 00:45:24     1 phần
 Lượt nghe: 1,111

Giải Trừ Tà Ma

Giải Trừ Tà Ma

MC Ngọc Lâm

36 đánh giá

 01:21:48     1 phần
 Lượt nghe: 1,136

Đòi Nợ Máu

Đòi Nợ Máu

Quàng A Tũn

44 đánh giá

 01:29:20     2 phần
 Lượt nghe: 1,839

Oan Hồn Đòi Cốt

Oan Hồn Đòi Cốt

MC Đình Soạn

23 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 843

Sau Bức Tường Máu

Sau Bức Tường Máu

MC Nguyễn Huy

35 đánh giá

 01:01:32     1 phần
 Lượt nghe: 1,071

Quật Mộ Người Chết

Quật Mộ Người Chết

MC Đình Soạn

31 đánh giá

 01:02:32     1 phần
 Lượt nghe: 1,124

Cô Bé Mặc Váy Đỏ

Cô Bé Mặc Váy Đỏ

MC Nguyễn Huy

30 đánh giá

 00:53:33     1 phần
 Lượt nghe: 975