Sắp xếp Audio
Đám Tang Mẹ Già

Đám Tang Mẹ Già

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,356

Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,483

Lục Súc Báo Oán

Lục Súc Báo Oán

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 716

Chín Núi Mười Đèo

Chín Núi Mười Đèo

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 1,190

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 1,638

Cay Nghiệt

Cay Nghiệt

MC Đình Soạn

 3 phần
 Lượt nghe: 1,650

Miếu Cô Mây

Miếu Cô Mây

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 892

Đoạt Mắt Luyện Bùa

Đoạt Mắt Luyện Bùa

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 823


Réo Gọi Vong Hồn

Réo Gọi Vong Hồn

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 898

Trùng Tang Họ Đỗ Bá

Trùng Tang Họ Đỗ Bá

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 959

Lời Nguyền Ngôi Đền Cổ

Lời Nguyền Ngôi Đền Cổ

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 1,476

Chuyện Cũ Của Thầy Tư

Chuyện Cũ Của Thầy Tư

Quàng A Tũn

 01:11:10     2 phần
 Lượt nghe: 2,483

Thầy Vạn Thu Phục Yêu Tinh Minh Võ

Thầy Vạn Thu Phục Yêu Tinh Minh Võ

MC Đình Soạn

 01:17:36     1 phần
 Lượt nghe: 1,015

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

MC Đình Soạn

 00:59:10     1 phần
 Lượt nghe: 1,709

Quỷ Nhập Trang Ở Tân Bình

Quỷ Nhập Trang Ở Tân Bình

MC Đình Soạn

 01:13:40     1 phần
 Lượt nghe: 1,343

Miếng Đất Nhà Cụ Long

Miếng Đất Nhà Cụ Long

Quàng A Tũn

 01:17:46     1 phần
 Lượt nghe: 1,456

Giấc Mơ Báo Tử

Giấc Mơ Báo Tử

MC Đình Soạn

 01:07:10     1 phần
 Lượt nghe: 1,167

Chết Từ 5 Năm Trước

Chết Từ 5 Năm Trước

MC Duy Thuận

 01:48:55     1 phần
 Lượt nghe: 1,418

Hung Thần Xa Lộ

Hung Thần Xa Lộ

MC Đình Soạn

 01:09:23     1 phần
 Lượt nghe: 956

Con Quỷ Trong Vườn Hoang

Con Quỷ Trong Vườn Hoang

Quàng A Tũn

 01:06:59     3 phần
 Lượt nghe: 1,422