Sắp xếp Audio
Đêm Đen Nhuốm Máu

Đêm Đen Nhuốm Máu

MC Duy Thuận

208 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,982

Hưởng Dương 30 Tuổi

Hưởng Dương 30 Tuổi

MC Duy Thuận

180 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,839

Báo Ứng Đến Muộn

Báo Ứng Đến Muộn

MC Duy Thuận

184 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,466

Tội Ác Kẻ Sát Gái

Tội Ác Kẻ Sát Gái

MC Duy Thuận

197 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,956

Ký Túc Xá Đại Học Y

Ký Túc Xá Đại Học Y

MC Duy Thuận

43 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,785

Chết Từ 5 Năm Trước

Chết Từ 5 Năm Trước

MC Duy Thuận

40 đánh giá

 01:48:55     1 phần
 Lượt nghe: 1,828

Vong Chồng Đòi Mạng

Vong Chồng Đòi Mạng

MC Duy Thuận

19 đánh giá

 01:45:08     1 phần
 Lượt nghe: 1,092

Bàn Tay 6 Ngón

Bàn Tay 6 Ngón

MC Duy Thuận

63 đánh giá

 04:54:41     4 phần
 Lượt nghe: 1,883


Một Đời Bất Hạnh

Một Đời Bất Hạnh

MC Duy Thuận

47 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,226

49 Ngày Trùng Tang

49 Ngày Trùng Tang

MC Duy Thuận

30 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,614

Huyết Hận

Huyết Hận

MC Duy Thuận

28 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,036

Căn Chòi Mé Sông

Căn Chòi Mé Sông

MC Duy Thuận

26 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 974

X.ác Treo Ngọn Tre

X.ác Treo Ngọn Tre

MC Duy Thuận

33 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,262

Chôn X.ác Giữa Rừng

Chôn X.ác Giữa Rừng

MC Duy Thuận

31 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,281

Kiếp Cầm Ca

Kiếp Cầm Ca

MC Duy Thuận

30 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,058

Thất Tịch Cô Đơn

Thất Tịch Cô Đơn

MC Duy Thuận

25 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 770

Nghiệp Oán Con Ở

Nghiệp Oán Con Ở

MC Duy Thuận

34 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,196

Nốt Ruồi Sát Phu

Nốt Ruồi Sát Phu

MC Duy Thuận

42 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,340

Gốc Xoài Có Ma

Gốc Xoài Có Ma

MC Duy Thuận

43 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,081

Ngày Giỗ Thứ 10

Ngày Giỗ Thứ 10

MC Duy Thuận

17 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,122