Sắp xếp Audio
Oán Nghiệt Nàng Dâu

Oán Nghiệt Nàng Dâu

MC Duy Thuận

185 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 9,081

Tội Ác Kẻ Sát Gái

Tội Ác Kẻ Sát Gái

MC Duy Thuận

381 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,428

Truyện Ma Làng Quê Có Thật

Truyện Ma Làng Quê Có Thật

MC Duy Thuận

51 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,278

Đêm Đen Nhuốm Máu

Đêm Đen Nhuốm Máu

MC Duy Thuận

391 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,137

Hưởng Dương 30 Tuổi

Hưởng Dương 30 Tuổi

MC Duy Thuận

372 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,064

Bàn Tay 6 Ngón

Bàn Tay 6 Ngón

MC Duy Thuận

159 đánh giá

 04:54:41     4 phần
 Lượt nghe: 2,836

Ngã Rẽ Cuộc Đời

Ngã Rẽ Cuộc Đời

MC Duy Thuận

119 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,749

Báo Ứng Đến Muộn

Báo Ứng Đến Muộn

MC Duy Thuận

359 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,512


Chết Từ 5 Năm Trước

Chết Từ 5 Năm Trước

MC Duy Thuận

100 đánh giá

 01:48:55     1 phần
 Lượt nghe: 2,437

Ký Túc Xá Đại Học Y

Ký Túc Xá Đại Học Y

MC Duy Thuận

103 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 2,426

Bí Ẩn Trong Ngôi Nhà Mới

Bí Ẩn Trong Ngôi Nhà Mới

MC Duy Thuận

214 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,250

Khu Mả Họ Trần

Khu Mả Họ Trần

MC Duy Thuận

225 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,226

49 Ngày Trùng Tang

49 Ngày Trùng Tang

MC Duy Thuận

93 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 2,074

Nhân Quả 3 Đời

Nhân Quả 3 Đời

MC Duy Thuận

98 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,993

Nốt Ruồi Sát Phu

Nốt Ruồi Sát Phu

MC Duy Thuận

88 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,973

Đời Thằng Tèo

Đời Thằng Tèo

MC Duy Thuận

97 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 1,944

Lột Xác Báo Thù

Lột Xác Báo Thù

MC Duy Thuận

102 đánh giá

 3 phần
 Lượt nghe: 1,942

Làng Cao Bình

Làng Cao Bình

MC Duy Thuận

116 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,877

Đời Bạc Lắm

Đời Bạc Lắm

MC Duy Thuận

57 đánh giá

 01:58:58     1 phần
 Lượt nghe: 1,871

Xác Chết Trong Kho

Xác Chết Trong Kho

MC Duy Thuận

46 đánh giá

 02:04:58     1 phần
 Lượt nghe: 1,848