Sắp xếp Audio
Nhân Quả Luân Hồi

Nhân Quả Luân Hồi

MC Ngọc Lâm

 01:16:14     1 phần
 Lượt nghe: 1,279

Có Nên Phá Thai?

Có Nên Phá Thai?

Quàng A Tũn

 01:20:15     1 phần
 Lượt nghe: 717

Ngôi Mộ Sau Nhà

Ngôi Mộ Sau Nhà

MC Ngọc Lâm

 01:12:19     1 phần
 Lượt nghe: 936

Tân Hôn Tang Tóc

Tân Hôn Tang Tóc

MC Nguyễn Huy

 00:59:18     1 phần
 Lượt nghe: 753

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

MC Đình Soạn

 01:05:29     1 phần
 Lượt nghe: 622

Búp Bê Đỏ

Búp Bê Đỏ

Quàng A Tũn

 01:44:10     1 phần
 Lượt nghe: 665

Bóng Ma Sau Nhà

Bóng Ma Sau Nhà

MC Đình Soạn

 00:47:57     1 phần
 Lượt nghe: 8,269

Phòng Trọ U Ám

Phòng Trọ U Ám

MC Ngọc Lâm

 01:08:19     1 phần
 Lượt nghe: 750


Quấy Quả Phần Âm

Quấy Quả Phần Âm

MC Đình Soạn

 01:04:11     1 phần
 Lượt nghe: 731

Cậu Tẩy Bắt Ma

Cậu Tẩy Bắt Ma

Quàng A Tũn

 01:31:05     3 phần
 Lượt nghe: 4,358

Đất Ma Nhà Quỷ

Đất Ma Nhà Quỷ

MC Nguyễn Huy

 01:20:45     1 phần
 Lượt nghe: 1,047

Cuốn Sách Bùa Ngải

Cuốn Sách Bùa Ngải

MC Ngọc Lâm

 01:19:01     1 phần
 Lượt nghe: 732

Ván Quan Tài Biết Nói

Ván Quan Tài Biết Nói

MC Nguyễn Huy

 01:02:29     1 phần
 Lượt nghe: 895

Oan Hồn Mẹ Chồng

Oan Hồn Mẹ Chồng

Quàng A Tũn

 01:21:00     1 phần
 Lượt nghe: 783

Ký Sự Làng Chài

Ký Sự Làng Chài

MC Ngọc Lâm

 01:25:43     1 phần
 Lượt nghe: 561

Chuyện Làng Đông

Chuyện Làng Đông

MC Ngọc Lâm

 01:57:42     1 phần
 Lượt nghe: 561

Thế Mạng

Thế Mạng

MC Đình Soạn

 01:07:48     1 phần
 Lượt nghe: 873

Vong Hồn Anh Long

Vong Hồn Anh Long

MC Ngọc Lâm

 01:01:25     1 phần
 Lượt nghe: 502

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

Oan Nghiệt Bánh Trôi Nước

MC Đình Soạn

 00:50:56     1 phần
 Lượt nghe: 505

Ma Men Gặp Ma Nữ

Ma Men Gặp Ma Nữ

MC Nguyễn Huy

 01:20:11     1 phần
 Lượt nghe: 1,078