Sắp xếp Audio
Bóng Cả

Bóng Cả

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,098

Bàn Tay 6 Ngón

Bàn Tay 6 Ngón

MC Duy Thuận

 04:54:41     4 phần
 Lượt nghe: 8,636

Yêu Người Không Bóng

Yêu Người Không Bóng

MC Nguyễn Huy

 01:06:47     3 phần
 Lượt nghe: 822

Chiếc Váy Quỷ Ám

Chiếc Váy Quỷ Ám

MC Nguyễn Huy

 01:02:42     6 phần
 Lượt nghe: 744

Thầy Pháp Báo Thù

Thầy Pháp Báo Thù

MC Nguyễn Huy

 01:10:57     7 phần
 Lượt nghe: 801

Lấy Phải Người Chết

Lấy Phải Người Chết

MC Nguyễn Huy

 00:52:11     3 phần
 Lượt nghe: 6,139

Đất Của Thần Giữ Của

Đất Của Thần Giữ Của

MC Nguyễn Huy

 00:56:57     1 phần
 Lượt nghe: 9,986

Trùng Lươn

Trùng Lươn

MC Nguyễn Huy

 01:12:53     5 phần
 Lượt nghe: 7,736


Ma Làng

Ma Làng

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 7,177

Tử Huyệt

Tử Huyệt

MC Tuấn Anh

 2 phần
 Lượt nghe: 9,734

Ván Quan Tài Biết Nói

Ván Quan Tài Biết Nói

MC Nguyễn Huy

 01:02:29     1 phần
 Lượt nghe: 5,896

Chị Dâu Báo Oán

Chị Dâu Báo Oán

MC Nguyễn Huy

 01:03:21     2 phần
 Lượt nghe: 535

Mẹ Kế Là Phù Thủy

Mẹ Kế Là Phù Thủy

MC Nguyễn Huy

 02:42:42     3 phần
 Lượt nghe: 9,157

Oán Nghiệp Nàng Dâu

Oán Nghiệp Nàng Dâu

MC Lam Phương

 3 phần
 Lượt nghe: 9,439

Viên Gạch Đẫm Máu Đào

Viên Gạch Đẫm Máu Đào

MC Tuấn Anh

 2 phần
 Lượt nghe: 8,058

Tử Thi Lên Tiếng

Tử Thi Lên Tiếng

MC Đình Soạn

 4 phần
 Lượt nghe: 5,529

Máu Nhuộm Sân Trường

Máu Nhuộm Sân Trường

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 9,343

Đánh Thức 1 Linh Hồn

Đánh Thức 1 Linh Hồn

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 6,617

Mảnh Đất Nhiều Ma

Mảnh Đất Nhiều Ma

MC Nguyễn Huy

 02:25:13     9 phần
 Lượt nghe: 674

Ác Mộng Nhà Hào Môn

Ác Mộng Nhà Hào Môn

MC Nguyễn Huy

 02:19:30     4 phần
 Lượt nghe: 5,085