Sắp xếp Audio
Hồn Ma Con Út

Hồn Ma Con Út

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,738

Âm Hồn Theo Đuổi

Âm Hồn Theo Đuổi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,062

Thần Gọi Của

Thần Gọi Của

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 735

Gái Độc

Gái Độc

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,439

Hồi Sinh Vợ Quỷ

Hồi Sinh Vợ Quỷ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,585

Nỗi Oan Của Linh Hồn

Nỗi Oan Của Linh Hồn

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 9,010

Ngậm Ngải Tìm Trầm

Ngậm Ngải Tìm Trầm

MC Ngọc Lâm

 01:10:30     1 phần
 Lượt nghe: 7,990

Oan Hồn Đòi 3 Mạng

Oan Hồn Đòi 3 Mạng

MC Đình Soạn

 01:05:32     1 phần
 Lượt nghe: 655


Oan Hồn Thai Phụ

Oan Hồn Thai Phụ

MC Đình Soạn

 01:05:48     1 phần
 Lượt nghe: 8,488

Bà Ngoại Chơi Bùa Ngải

Bà Ngoại Chơi Bùa Ngải

Quàng A Tũn

 01:31:25     2 phần
 Lượt nghe: 633

Oan Hồn Trên Mặt Nước

Oan Hồn Trên Mặt Nước

MC Đình Soạn

 01:01:45     1 phần
 Lượt nghe: 8,826

Nhà Kho Oan Nghiệt

Nhà Kho Oan Nghiệt

MC Đình Soạn

 01:01:47     1 phần
 Lượt nghe: 7,486

Quỷ Thông

Quỷ Thông

MC Đình Soạn

 01:02:31     1 phần
 Lượt nghe: 8,129

Con Riêng Về Báo Mộng

Con Riêng Về Báo Mộng

MC Đình Soạn

 01:05:10     1 phần
 Lượt nghe: 8,735

Vùng Đất Oán Khí

Vùng Đất Oán Khí

MC Đình Soạn

 01:06:51     1 phần
 Lượt nghe: 7,536

Vong Nhập

Vong Nhập

MC Đình Soạn

 01:05:13     1 phần
 Lượt nghe: 8,373

Thầy Phán Trùng Tang

Thầy Phán Trùng Tang

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,747

Cuốn Sách Bùa Ngải

Cuốn Sách Bùa Ngải

MC Ngọc Lâm

 01:19:01     1 phần
 Lượt nghe: 6,012

Thế Mạng

Thế Mạng

MC Đình Soạn

 01:07:48     1 phần
 Lượt nghe: 5,463

Lời Phán Thầy Tà

Lời Phán Thầy Tà

MC Đình Soạn

 01:08:54     1 phần
 Lượt nghe: 7,225