Sắp xếp Audio
Oan Hồn Chị Liên

Oan Hồn Chị Liên

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,415

Thầy Thiên Diệt Xà Tinh

Thầy Thiên Diệt Xà Tinh

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,190

Vạ Miệng

Vạ Miệng

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 787

Oan Hồn Bên Gốc Chuối

Oan Hồn Bên Gốc Chuối

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 674

Bạn Trong Nhà Mới

Bạn Trong Nhà Mới

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,938

Mảnh Đất Của Người Âm

Mảnh Đất Của Người Âm

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,320

Cây Gạo Của Người Âm

Cây Gạo Của Người Âm

MC Đình Soạn

 01:09:48     1 phần
 Lượt nghe: 655

Cô Mão

Cô Mão

MC Đình Soạn

 01:13:44     2 phần
 Lượt nghe: 698


Bến Đò Ma Ám

Bến Đò Ma Ám

MC Đình Soạn

 01:10:34     1 phần
 Lượt nghe: 646

Bùa Của Người Điên

Bùa Của Người Điên

MC Đình Soạn

 01:03:59     1 phần
 Lượt nghe: 576

Thác Nước Thiêng

Thác Nước Thiêng

MC Đình Soạn

 01:11:57     1 phần
 Lượt nghe: 507

Đêm Kinh Hoàng

Đêm Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

 01:02:13     1 phần
 Lượt nghe: 732