Sắp xếp Audio
Vong hồn bên bờ biển

Vong hồn bên bờ biển

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 9,753

Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà

Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà

MC Nguyễn Huy

 4 phần
 Lượt nghe: 656

Vong Hồn Trên Bờ Biển

Vong Hồn Trên Bờ Biển

MC Nguyễn Huy

 01:03:45     2 phần
 Lượt nghe: 740

Tử Nguyệt

Tử Nguyệt

MC Nguyễn Huy

 01:15:18     1 phần
 Lượt nghe: 8,489

Ma Đường Tàu

Ma Đường Tàu

MC Nguyễn Huy

 01:26:00     1 phần
 Lượt nghe: 9,434

Ma Trơi

Ma Trơi

MC Nguyễn Huy

 01:16:20     1 phần
 Lượt nghe: 6,181

Mọc Vân Ám - Tết Âm Hồn

Mọc Vân Ám - Tết Âm Hồn

MC Nguyễn Huy

 01:21:31     1 phần
 Lượt nghe: 5,415

Đêm Mưa Có Quỷ

Đêm Mưa Có Quỷ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 656


Trộm Xác Đêm Giao Thừa

Trộm Xác Đêm Giao Thừa

MC Nguyễn Huy

 01:33:08     1 phần
 Lượt nghe: 6,687

Lì Xì Người Chết

Lì Xì Người Chết

MC Nguyễn Huy

 01:56:08     1 phần
 Lượt nghe: 961

Oan Hồn Xông Đất

Oan Hồn Xông Đất

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,225

Oán Linh Gọi Cửa

Oán Linh Gọi Cửa

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 9,170

Ác Mộng Tết Nguyên Tiêu

Ác Mộng Tết Nguyên Tiêu

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,945

Thảm Án Hoa Mai Vàng

Thảm Án Hoa Mai Vàng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,806

Lì Xì Người C.hết

Lì Xì Người C.hết

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,685

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

MC Nguyễn Huy

 01:51:30     1 phần
 Lượt nghe: 7,999

Ăn Trộm Thần Tài

Ăn Trộm Thần Tài

MC Nguyễn Huy

 01:52:17     1 phần
 Lượt nghe: 5,921

Đêm Trăng Đòi Mạng

Đêm Trăng Đòi Mạng

MC Nguyễn Huy

 05:00:40     5 phần
 Lượt nghe: 866

Tết Ở Làng Địa Ngục

Tết Ở Làng Địa Ngục

MC Nguyễn Huy

 15:49:30     26 phần
 Lượt nghe: 1,193