Sắp xếp Audio
Thung Lũng Đen

Thung Lũng Đen

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,925

Nhà Cuối Làng

Nhà Cuối Làng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,531

Ngôi Nhà Trong Thôn

Ngôi Nhà Trong Thôn

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 937

Tháng Cô Hồn Phá Miếu Cổ

Tháng Cô Hồn Phá Miếu Cổ

MC Đình Soạn

 01:12:34     1 phần
 Lượt nghe: 727

Làng Chết

Làng Chết

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 853

Trả Mạng Cho Tao

Trả Mạng Cho Tao

MC Ngọc Lâm

 01:06:59     1 phần
 Lượt nghe: 508

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

Ngôi Nhà Dưới Chân Đê

MC Đình Soạn

 01:06:20     1 phần
 Lượt nghe: 847

Bốc Mộ Kết

Bốc Mộ Kết

MC Đình Soạn

 01:14:16     1 phần
 Lượt nghe: 9,692


Mộ Cổ Bên Vực

Mộ Cổ Bên Vực

MC Đình Soạn

 01:04:09     5 phần
 Lượt nghe: 627

Vong Hồn Của An

Vong Hồn Của An

MC Đình Soạn

 01:04:14     1 phần
 Lượt nghe: 6,733

Xác Ai Bên Sông

Xác Ai Bên Sông

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,348

Oan Hồn Cầu Tình

Oan Hồn Cầu Tình

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,831

100 Ngày Bà Na

100 Ngày Bà Na

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,254

Dưới Đáy Hồ Lạnh

Dưới Đáy Hồ Lạnh

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,080

Hẹn Ước Trước Dòng Sông

Hẹn Ước Trước Dòng Sông

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,914

Bộ Xương Nằm Úp

Bộ Xương Nằm Úp

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,426

Vong Linh Người Yêu Cũ

Vong Linh Người Yêu Cũ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,617

Nghĩa Địa Đen

Nghĩa Địa Đen

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,463

Chiếc Cầu Định Mệnh

Chiếc Cầu Định Mệnh

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,652

Tiếng hú nơi rừng hoang

Tiếng hú nơi rừng hoang

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,240