Sắp xếp Audio
Lạy Thầy Con Đi

Lạy Thầy Con Đi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,897

Em Chết Rồi

Em Chết Rồi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,427

Tuyệt Lộ

Tuyệt Lộ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,372

Khúc Ao Cuối Làng

Khúc Ao Cuối Làng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,028

Huyết Xà

Huyết Xà

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,102

Dưỡng Thi

Dưỡng Thi

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,284

Tội Ác Ông Long

Tội Ác Ông Long

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 812

Oán Niệm Tột Cùng

Oán Niệm Tột Cùng

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 5,804


Chín Núi Mười Đèo

Chín Núi Mười Đèo

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,227

Đạo Sĩ Diệt Ma

Đạo Sĩ Diệt Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 699

Oan Hồn Báo Hận

Oan Hồn Báo Hận

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 565

Khóc Đám Ma

Khóc Đám Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 557

Chết Đuối Tìm Con

Chết Đuối Tìm Con

MC Đình Soạn

 01:05:17     1 phần
 Lượt nghe: 637

Quan Tài Trôi Sông

Quan Tài Trôi Sông

MC Đình Soạn

 01:05:42     1 phần
 Lượt nghe: 921

Mả Hoang

Mả Hoang

MC Đình Soạn

 01:04:54     1 phần
 Lượt nghe: 954

Sư Thầy Bắt Ma

Sư Thầy Bắt Ma

MC Đình Soạn

 01:00:09     1 phần
 Lượt nghe: 8,936

Cuộc Tình Giông Bão

Cuộc Tình Giông Bão

MC Hồng Nhung

 04:04:28     5 phần
 Lượt nghe: 1,114