Sắp xếp Audio
Oán Nghiệp Tình Si

Oán Nghiệp Tình Si

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 9,404

Pháp Sư Tai Họa

Pháp Sư Tai Họa

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 598

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

Kỳ Nghỉ Hè Kinh Hoàng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 684

Kỳ Nghỉ Lễ Kinh Hoàng

Kỳ Nghỉ Lễ Kinh Hoàng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,005

Vùng đất quỷ ngự

Vùng đất quỷ ngự

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 6,540

Bức Tranh Da Người

Bức Tranh Da Người

Quàng A Tũn

 01:04:43     2 phần
 Lượt nghe: 943

Vong Hồn Rằm Tháng 7

Vong Hồn Rằm Tháng 7

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,223


Cô Vợ Bí Ẩn

Cô Vợ Bí Ẩn

Quàng A Tũn

 01:26:25     2 phần
 Lượt nghe: 608

Pháp Sư Siêu Quậy

Pháp Sư Siêu Quậy

MC Nguyễn Huy

 3 phần
 Lượt nghe: 1,087

Quái Nhân Trên Giường Bệnh

Quái Nhân Trên Giường Bệnh

MC Nguyễn Huy

 01:08:31     3 phần
 Lượt nghe: 676

Nhà Trên Xác Quỷ

Nhà Trên Xác Quỷ

MC Nguyễn Huy

 00:55:43     2 phần
 Lượt nghe: 8,491

Lò Mổ Địa Ngục

Lò Mổ Địa Ngục

MC Nguyễn Huy

 01:01:25     2 phần
 Lượt nghe: 603

Năm Bà Mẹ Quỷ

Năm Bà Mẹ Quỷ

MC Nguyễn Huy

 01:09:20     2 phần
 Lượt nghe: 593

Oán Hận Trăm Năm

Oán Hận Trăm Năm

MC Nguyễn Huy

 01:02:07     2 phần
 Lượt nghe: 558

Sợi Dây Chuyền Quỷ Ám

Sợi Dây Chuyền Quỷ Ám

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 500

Ngã Ba Oan Nghiệt

Ngã Ba Oan Nghiệt

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,018