Sắp xếp Audio
Quỷ Ám

Quỷ Ám

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 6,121

Chiêu Hồn Thuật

Chiêu Hồn Thuật

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,751

Xương Máu

Xương Máu

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 5,013

Đào Mồ Cuốc Mả

Đào Mồ Cuốc Mả

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 8,254

Hũ Rượu Thai Nhi

Hũ Rượu Thai Nhi

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 8,642

Tầm ma trích lục

Tầm ma trích lục

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 9,685

Tiếng ai trong mộ cổ

Tiếng ai trong mộ cổ

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 5,214

Quả báo – Ma mèo báo oán

Quả báo – Ma mèo báo oán

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,244


Hũ Rượu Hài Nhi

Hũ Rượu Hài Nhi

MC Tuấn Anh

 01:13:50     1 phần
 Lượt nghe: 8,903

Ngôi Làng Chết

Ngôi Làng Chết

MC Anh Tú

 01:41:25     1 phần
 Lượt nghe: 7,662

Đố Mày Tao Là Ai

Đố Mày Tao Là Ai

MC Đình Soạn

 01:02:24     1 phần
 Lượt nghe: 6,022

Kẻ Gọi Hồn Không Cần Nghi Thức

Kẻ Gọi Hồn Không Cần Nghi Thức

Quàng A Tũn

 01:09:24     2 phần
 Lượt nghe: 6,004

Mộc Cầm Xuyên

Mộc Cầm Xuyên

MC Đình Soạn

 02:05:36     2 phần
 Lượt nghe: 7,819

Quả Báo, Ma Mèo Báo Oán

Quả Báo, Ma Mèo Báo Oán

Quàng A Tũn

 01:33:22     1 phần
 Lượt nghe: 8,001

Người Đàn Bà Dưới Mộ

Người Đàn Bà Dưới Mộ

Quàng A Tũn

 02:57:39     2 phần
 Lượt nghe: 5,459