Sắp xếp Audio
Khóc Thuê

Khóc Thuê

Quàng A Tũn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,131

Thằng Tý

Thằng Tý

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 622

Vị khách không mời

Vị khách không mời

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 9,309

Miếng Đất Nhà Cụ Long

Miếng Đất Nhà Cụ Long

Quàng A Tũn

 01:17:46     1 phần
 Lượt nghe: 943

Lưỡi Câu Nhuốm Máu

Lưỡi Câu Nhuốm Máu

Quàng A Tũn

 01:47:50     1 phần
 Lượt nghe: 585

Kẻ Hát Đám Ma

Kẻ Hát Đám Ma

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 755