Sắp xếp Audio
Phạm Mộ Người Chết

Phạm Mộ Người Chết

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,444

Ác Nghiệp Bá Hộ Thân

Ác Nghiệp Bá Hộ Thân

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 700

Trốn Tìm Trong Nghĩa Địa

Trốn Tìm Trong Nghĩa Địa

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,320

Nền Đất Lạnh

Nền Đất Lạnh

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,598

Ác Nghiệp Tình Thân

Ác Nghiệp Tình Thân

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,811

Vạ Miệng

Vạ Miệng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,364

Chuyến đi trừ quỷ

Chuyến đi trừ quỷ

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 6,261


Ác nghiệp thằng nghịch tử

Ác nghiệp thằng nghịch tử

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,636

Trộm Đồ Cúng

Trộm Đồ Cúng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 521

Đòi Mạng Nhà Bá Hộ

Đòi Mạng Nhà Bá Hộ

Quàng A Tũn

 01:21:25     1 phần
 Lượt nghe: 501

Hồn Cô Mai

Hồn Cô Mai

MC Nguyễn Huy

 00:59:04     1 phần
 Lượt nghe: 6,225

Sao Mẹ Bỏ Con?

Sao Mẹ Bỏ Con?

MC Nguyễn Huy

 00:54:43     1 phần
 Lượt nghe: 6,204

Gầm Giường Có Ma

Gầm Giường Có Ma

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 5,194

Ma Dẫn

Ma Dẫn

MC Nguyễn Huy

 01:05:40     1 phần
 Lượt nghe: 7,829