Sắp xếp Audio
Lão Thọt

Lão Thọt

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 8,838

Ông Hai Năng

Ông Hai Năng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,699

Chết Không Nhắm Mắt

Chết Không Nhắm Mắt

MC Đình Soạn

 01:08:46     1 phần
 Lượt nghe: 857

Một Đời Bất Hạnh

Một Đời Bất Hạnh

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 6,808

49 Ngày Trùng Tang

49 Ngày Trùng Tang

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,776

Sống Sao Thác Vậy

Sống Sao Thác Vậy

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 7,457

Thất Tịch Cô Đơn

Thất Tịch Cô Đơn

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,872

Nốt Ruồi Sát Phu

Nốt Ruồi Sát Phu

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 7,757


Gốc Xoài Có Ma

Gốc Xoài Có Ma

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 5,157

Ớn Lạnh Gò Hoang

Ớn Lạnh Gò Hoang

MC Duy Thuận

 01:12:04     1 phần
 Lượt nghe: 7,562

Ma Quốc Lộ

Ma Quốc Lộ

MC Duy Thuận

 02:08:56     1 phần
 Lượt nghe: 7,957

Cô Hồn Báo Ơn

Cô Hồn Báo Ơn

Quàng A Tũn

 01:33:05     1 phần
 Lượt nghe: 7,694

Kẻ Cắp Trong Đám Tang

Kẻ Cắp Trong Đám Tang

MC Duy Thuận

 02:15:01     1 phần
 Lượt nghe: 7,972

Khu Mả Họ Trần

Khu Mả Họ Trần

MC Duy Thuận

 1 phần
 Lượt nghe: 6,489

Gốc Sung Oan Thai

Gốc Sung Oan Thai

MC Đình Soạn

 01:00:10     1 phần
 Lượt nghe: 7,337

Lão Thầy Pháp Làng Trung Thành

Lão Thầy Pháp Làng Trung Thành

Quàng A Tũn

 01:34:30     1 phần
 Lượt nghe: 633

Ngày 15 Tháng 7

Ngày 15 Tháng 7

MC Đình Soạn

 01:01:33     1 phần
 Lượt nghe: 574

Chôn Xác Chủ Nợ

Chôn Xác Chủ Nợ

MC Duy Thuận

 02:21:34     1 phần
 Lượt nghe: 8,592

Đất Độc Mộ Hoang

Đất Độc Mộ Hoang

MC Đình Soạn

 00:51:29     1 phần
 Lượt nghe: 657

Hồn Vật

Hồn Vật

MC Ngọc Lâm

 01:24:13     1 phần
 Lượt nghe: 8,132