Sắp xếp Audio
Mối Hận Máu

Mối Hận Máu

MC Đình Duy

 4 phần
 Lượt nghe: 1,827

Khả Năng Nhìn Thấu

Khả Năng Nhìn Thấu

MC Đình Duy

 8 phần
 Lượt nghe: 2,301

Nồi Da Xáo Thịt

Nồi Da Xáo Thịt

MC Đình Duy

 9 phần
 Lượt nghe: 2,231

Bơi Qua Bể Khổ

Bơi Qua Bể Khổ

MC Đình Duy

 8 phần
 Lượt nghe: 1,768

Táng Tận Lương Tâm

Táng Tận Lương Tâm

MC Đình Duy

 9 phần
 Lượt nghe: 2,729

Nuôi Con Người Khác

Nuôi Con Người Khác

MC Đình Duy

 8 phần
 Lượt nghe: 2,724