Sắp xếp Audio
Thực Táng

Thực Táng

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 7,343

Tròng Oán Linh

Tròng Oán Linh

MC Nguyễn Huy

 00:51:19     2 phần
 Lượt nghe: 8,403

Lò Gạch Ma

Lò Gạch Ma

MC Nguyễn Huy

 01:06:28     1 phần
 Lượt nghe: 5,557

Người Đàn Bà Cõng Ma

Người Đàn Bà Cõng Ma

MC Nguyễn Huy

 00:38:30     1 phần
 Lượt nghe: 6,290

Người Kể Chuyện Ma

Người Kể Chuyện Ma

MC Nguyễn Huy

 02:52:12     3 phần
 Lượt nghe: 7,255

Trung Nguyên Quỷ Nguyệt

Trung Nguyên Quỷ Nguyệt

MC Nguyễn Huy

 03:27:41     2 phần
 Lượt nghe: 8,643

Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ

Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ

MC Nguyễn Huy

 05:39:59     3 phần
 Lượt nghe: 9,886