Sắp xếp Audio
Yểm Hồn Chồng Cũ

Yểm Hồn Chồng Cũ

MC Đình Soạn

46 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,922

Vong Hồn Trâm

Vong Hồn Trâm

MC Đình Soạn

28 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 8,002

Chuyến Hàng Định Mệnh

Chuyến Hàng Định Mệnh

MC Đình Soạn

80 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 883

Căn Nhà Lạnh Lẽo

Căn Nhà Lạnh Lẽo

MC Đình Soạn

66 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 638

Tiếng Hát Âm Hồn

Tiếng Hát Âm Hồn

MC Đình Soạn

229 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,395

Tìm Vợ Cho Con

Tìm Vợ Cho Con

MC Đình Soạn

218 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 896

Làng Chết Nước

Làng Chết Nước

MC Đình Soạn

184 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,055

Ngôi Đền Màu Nhiệm

Ngôi Đền Màu Nhiệm

MC Đình Soạn

168 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 969


Vong Trong Căn Nhà Gỗ

Vong Trong Căn Nhà Gỗ

MC Đình Soạn

94 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 9,559

Cô Dâu Mới Cưới

Cô Dâu Mới Cưới

MC Đình Soạn

202 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 1,306

Chiếc Mâm Đồng

Chiếc Mâm Đồng

MC Đình Soạn

183 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 880

Hồn Hoang

Hồn Hoang

MC Đình Soạn

122 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 605

Miếng Đất Hương Hoả

Miếng Đất Hương Hoả

MC Đình Soạn

146 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 883

Hồi Ức Kinh Hoàng

Hồi Ức Kinh Hoàng

MC Đình Soạn

112 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 521

Hồn Oan Trinh

Hồn Oan Trinh

MC Đình Soạn

112 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 555

Cặp Mắt Oan Hồn

Cặp Mắt Oan Hồn

MC Đình Soạn

112 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 689

Đường Đã Cùng

Đường Đã Cùng

MC Đình Soạn

106 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 658

Đứa Con Bất Hiếu

Đứa Con Bất Hiếu

MC Đình Soạn

126 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 952

Hồn Oan Báo Chủ

Hồn Oan Báo Chủ

MC Đình Soạn

77 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 519

Nữ Sinh Báo Hận

Nữ Sinh Báo Hận

MC Đình Soạn

82 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 638