Sắp xếp Audio
Xác Ai Sau Nhà

Xác Ai Sau Nhà

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 544

Tội Nghiệp Oán Báo

Tội Nghiệp Oán Báo

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 8,921

Lời Nguyền Độc

Lời Nguyền Độc

MC Đình Soạn

 01:01:57     1 phần
 Lượt nghe: 861

Điểm Nhãn Cho Quỷ

Điểm Nhãn Cho Quỷ

MC Đình Soạn

 01:04:38     1 phần
 Lượt nghe: 9,277

Hồ Có Vong

Hồ Có Vong

MC Đình Soạn

 01:03:32     1 phần
 Lượt nghe: 5,024

Hành Trình Ngoại Cảm

Hành Trình Ngoại Cảm

MC Đình Soạn

 01:00:08     1 phần
 Lượt nghe: 599

Hận Tình

Hận Tình

MC Đình Soạn

 01:00:06     1 phần
 Lượt nghe: 557

Căn Nhà Của Người Điên

Căn Nhà Của Người Điên

MC Đình Soạn

 01:00:08     1 phần
 Lượt nghe: 561


Miếu Cậu Chín

Miếu Cậu Chín

MC Đình Soạn

 01:00:28     1 phần
 Lượt nghe: 8,298

Vong Trong Căn Nhà Cháy

Vong Trong Căn Nhà Cháy

MC Đình Soạn

 01:01:56     1 phần
 Lượt nghe: 6,238

Nghiệp Pháp Sư

Nghiệp Pháp Sư

MC Đình Soạn

 01:02:04     1 phần
 Lượt nghe: 628

Đêm Lạnh Lẽo

Đêm Lạnh Lẽo

MC Đình Soạn

 01:01:08     1 phần
 Lượt nghe: 5,001

Truyền Thuyết Giao Long

Truyền Thuyết Giao Long

MC Đình Soạn

 01:02:05     1 phần
 Lượt nghe: 5,397

Gả Con Cho Quỷ

Gả Con Cho Quỷ

MC Đình Soạn

 01:09:26     1 phần
 Lượt nghe: 6,047

Vong Hồn Sét Đánh

Vong Hồn Sét Đánh

MC Đình Soạn

 01:03:40     1 phần
 Lượt nghe: 5,881

Nghiệp Báo Tà Ác

Nghiệp Báo Tà Ác

MC Đình Soạn

 01:04:34     1 phần
 Lượt nghe: 5,766

Lời Nguyền Trong Hang

Lời Nguyền Trong Hang

MC Đình Soạn

 01:02:37     1 phần
 Lượt nghe: 9,586

Thỉnh Ngải Xà Thần

Thỉnh Ngải Xà Thần

MC Đình Soạn

 01:05:51     1 phần
 Lượt nghe: 6,859

Am Thờ

Am Thờ

MC Đình Soạn

 01:04:07     1 phần
 Lượt nghe: 8,812

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

MC Đình Soạn

 01:05:29     1 phần
 Lượt nghe: 9,125