Sắp xếp Audio
Quả Báo Oán Chồng

Quả Báo Oán Chồng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 578

Sống Chung Với Quỷ

Sống Chung Với Quỷ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,424

Quả Báo Quỷ Nhi

Quả Báo Quỷ Nhi

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 8,562

Miếu Cô Mây

Miếu Cô Mây

MC Tiến Quân

 1 phần
 Lượt nghe: 5,811

Vong Hồn Cô Sáu

Vong Hồn Cô Sáu

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 671

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

MC Đình Soạn

 01:19:15     1 phần
 Lượt nghe: 628

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

MC Đình Soạn

 00:51:30     2 phần
 Lượt nghe: 975


Cưới Chạy Tháng Cô Hồn

Cưới Chạy Tháng Cô Hồn

MC Đình Soạn

 01:05:34     1 phần
 Lượt nghe: 531

Hồn Ma Lão Lộc Thọt

Hồn Ma Lão Lộc Thọt

MC Đình Soạn

 01:06:46     1 phần
 Lượt nghe: 594

Ma Điên

Ma Điên

MC Ngọc Lâm

 01:10:55     1 phần
 Lượt nghe: 6,668

Âm Hồn Vực Sâu

Âm Hồn Vực Sâu

MC Đình Soạn

 01:06:33     3 phần
 Lượt nghe: 786

Hồn Ma Ông Cải

Hồn Ma Ông Cải

MC Đình Soạn

 01:03:27     1 phần
 Lượt nghe: 695

Cụ Cừ Trừ Ma

Cụ Cừ Trừ Ma

MC Đình Soạn

 01:12:13     2 phần
 Lượt nghe: 611

Ân Oán Tình Thù

Ân Oán Tình Thù

MC Ngọc Lâm

 02:43:29     2 phần
 Lượt nghe: 8,658