Sắp xếp Audio
Tình Ca Huyết Lệ

Tình Ca Huyết Lệ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 558

Sự Thật Oan Khuất

Sự Thật Oan Khuất

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 608

Đường Âm Dương

Đường Âm Dương

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,369

Quỷ Ám Căn Hộ 502

Quỷ Ám Căn Hộ 502

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 743

Hai Số Phận

Hai Số Phận

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 513

Quỷ Dữ Trong Rừng

Quỷ Dữ Trong Rừng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 507

Oan Hồn Người Em

Oan Hồn Người Em

MC Đình Soạn

 01:00:09     1 phần
 Lượt nghe: 7,804

Hồn Ai Trở Về

Hồn Ai Trở Về

MC Đình Soạn

 01:04:15     1 phần
 Lượt nghe: 8,168


Ai Ngoài Cửa

Ai Ngoài Cửa

MC Ngọc Lâm

 01:14:19     1 phần
 Lượt nghe: 5,431

Tầng 2 Phòng 203

Tầng 2 Phòng 203

MC Đình Soạn

 01:08:38     1 phần
 Lượt nghe: 7,683

Ma Nữ Là Vợ

Ma Nữ Là Vợ

MC Đình Soạn

 01:08:44     1 phần
 Lượt nghe: 6,004

Chuyến Tàu Đoạt Hồn

Chuyến Tàu Đoạt Hồn

MC Đình Soạn

 01:04:52     1 phần
 Lượt nghe: 5,016

Tam Nữ Câu Hồn

Tam Nữ Câu Hồn

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 9,752

Oan Hồn Khi Còn Trẻ

Oan Hồn Khi Còn Trẻ

MC Ngọc Lâm

 2 phần
 Lượt nghe: 8,367

Chuyến Tàu Đoạt Mạng

Chuyến Tàu Đoạt Mạng

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 5,631

Con Bản Làng

Con Bản Làng

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 6,526

Tiếng Gọi Rừng Sâu

Tiếng Gọi Rừng Sâu

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,447

Cô Bé Mù Lòa

Cô Bé Mù Lòa

MC Tuấn Anh

 1 phần
 Lượt nghe: 6,499

Góc Nhà Có Vong

Góc Nhà Có Vong

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,643

Ai Oán Ai Than

Ai Oán Ai Than

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,568