Sắp xếp Audio
Nghiệp Báo Nhãn Tiền

Nghiệp Báo Nhãn Tiền

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,138

Đổi Phận

Đổi Phận

MC Đình Soạn

 01:07:22     1 phần
 Lượt nghe: 8,247

Bộ Lễ Phục Oan Hồn

Bộ Lễ Phục Oan Hồn

MC Đình Soạn

 01:07:18     1 phần
 Lượt nghe: 7,475

Chân Gỗ

Chân Gỗ

MC Đình Soạn

 01:09:30     1 phần
 Lượt nghe: 6,019

Chồng Về Báo Oán

Chồng Về Báo Oán

MC Đình Soạn

 01:03:19     1 phần
 Lượt nghe: 739

Hồn Ma Bên Cây Liễu

Hồn Ma Bên Cây Liễu

MC Đình Soạn

 01:06:07     1 phần
 Lượt nghe: 566

Vong Oan Người Mù

Vong Oan Người Mù

MC Đình Soạn

 01:03:07     1 phần
 Lượt nghe: 631

Oán Độc Con Nuôi

Oán Độc Con Nuôi

MC Đình Soạn

 01:04:29     1 phần
 Lượt nghe: 641


Hồn Về Đêm Mưa

Hồn Về Đêm Mưa

MC Đình Soạn

 01:08:51     1 phần
 Lượt nghe: 506

Linh Hồn Báo Án

Linh Hồn Báo Án

MC Đình Soạn

 01:09:41     1 phần
 Lượt nghe: 7,241

Oan Hồn Con Rể

Oan Hồn Con Rể

MC Đình Soạn

 01:12:47     1 phần
 Lượt nghe: 7,896

Tội Ác Trưởng Thôn

Tội Ác Trưởng Thôn

MC Đình Soạn

 01:00:58     1 phần
 Lượt nghe: 8,155

Kết Độc Tiểu Tam

Kết Độc Tiểu Tam

MC Đình Soạn

 01:18:10     1 phần
 Lượt nghe: 6,504

Ai Giết Cô Chủ Nhỏ?

Ai Giết Cô Chủ Nhỏ?

MC Đình Soạn

 01:16:11     1 phần
 Lượt nghe: 9,173

Tội Ác Hình Nhân

Tội Ác Hình Nhân

MC Đình Soạn

 00:53:58     3 phần
 Lượt nghe: 5,959

Đổi Xác Thế Thân

Đổi Xác Thế Thân

MC Đình Soạn

 01:14:49     1 phần
 Lượt nghe: 6,844

Hồn Về Bên Thềm Hoa Sứ

Hồn Về Bên Thềm Hoa Sứ

MC Đình Soạn

 01:16:34     1 phần
 Lượt nghe: 6,864