Sắp xếp Audio
Ma Da Kéo Người

Ma Da Kéo Người

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,092

Chuyện Lạ Căn Nhà Thuê

Chuyện Lạ Căn Nhà Thuê

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,030

Quỷ Đội Lốt Người

Quỷ Đội Lốt Người

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 574

Thợ Săn Ma

Thợ Săn Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 790

Vong Linh Thai Phụ

Vong Linh Thai Phụ

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 6,986

Đồn Lính Ma

Đồn Lính Ma

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 682

Quỷ Thi Khát Máu

Quỷ Thi Khát Máu

MC Đình Soạn

 01:11:14     1 phần
 Lượt nghe: 900

Chết Từ 5 Năm Trước

Chết Từ 5 Năm Trước

MC Duy Thuận

 01:48:55     1 phần
 Lượt nghe: 594


Làng Cương Thi

Làng Cương Thi

MC Đình Soạn

 00:58:53     3 phần
 Lượt nghe: 697

Hồn Đào Báo Oán

Hồn Đào Báo Oán

MC Ngọc Lâm

 00:55:15     1 phần
 Lượt nghe: 7,033

Thầy Bùa Dân Tộc

Thầy Bùa Dân Tộc

MC Đình Soạn

 01:02:11     3 phần
 Lượt nghe: 1,009

Chuyên Án Tâm Linh

Chuyên Án Tâm Linh

MC Đình Soạn

 00:55:32     2 phần
 Lượt nghe: 1,042

Tiếng Chó Sủa Đêm

Tiếng Chó Sủa Đêm

MC Ngọc Lâm

 01:16:21     1 phần
 Lượt nghe: 684

Ác Mộng 3h Sáng

Ác Mộng 3h Sáng

MC Đình Soạn

 00:58:27     1 phần
 Lượt nghe: 686

Bãi Chết Trôi

Bãi Chết Trôi

MC Đình Soạn

 01:04:15     1 phần
 Lượt nghe: 6,269

Oan Hồn Bệnh Viện

Oan Hồn Bệnh Viện

MC Đình Soạn

 00:52:39     1 phần
 Lượt nghe: 5,661

Thầy Bùa U Minh

Thầy Bùa U Minh

MC Đình Soạn

 01:05:37     1 phần
 Lượt nghe: 5,282

Báo Ứng Người Anh

Báo Ứng Người Anh

MC Đình Soạn

 01:06:37     1 phần
 Lượt nghe: 6,760

Cô Hầu Đồng

Cô Hầu Đồng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,176

Khu Vườn Ma Ám

Khu Vườn Ma Ám

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,661