Sắp xếp Audio
Say Mê 1 Tiếng Ghita

Say Mê 1 Tiếng Ghita

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 5,226

3 Nén Hương Tuyệt Mệnh

3 Nén Hương Tuyệt Mệnh

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 502

Ba nén hương tuyệt mệnh

Ba nén hương tuyệt mệnh

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,523

Khúc Cua Tử Nạn

Khúc Cua Tử Nạn

MC Nguyễn Huy

 01:06:37     1 phần
 Lượt nghe: 541

Đó Là Ông Nội Tôi

Đó Là Ông Nội Tôi

MC Nguyễn Huy

 00:56:55     1 phần
 Lượt nghe: 7,119

Miền Tây Những Ngày Kinh Dị

Miền Tây Những Ngày Kinh Dị

MC Nguyễn Huy

 01:09:15     3 phần
 Lượt nghe: 779

Những Điềm Báo Trước

Những Điềm Báo Trước

MC Nguyễn Huy

 0 phần
 Lượt nghe: 7,626

Bí Mật 49 Ngày

Bí Mật 49 Ngày

MC Nguyễn Huy

 1 phần
 Lượt nghe: 8,251


Chiếc Quan T.ài Của Cha

Chiếc Quan T.ài Của Cha

MC Nguyễn Huy

 2 phần
 Lượt nghe: 7,281

Song thai tìm mẹ

Song thai tìm mẹ

MC Nguyễn Huy

 3 phần
 Lượt nghe: 9,344

Người Canh Nghĩa Địa

Người Canh Nghĩa Địa

MC Nguyễn Huy

 01:30:47     1 phần
 Lượt nghe: 7,226

Khi Hàng Xóm Là Ma

Khi Hàng Xóm Là Ma

MC Nguyễn Huy

 01:28:33     1 phần
 Lượt nghe: 9,840

Người Mẹ Linh Miêu

Người Mẹ Linh Miêu

MC Nguyễn Huy

 02:14:09     2 phần
 Lượt nghe: 7,968

Con Đường Ma

Con Đường Ma

MC Nguyễn Huy

 00:46:49     1 phần
 Lượt nghe: 5,956

Bến Sông Chờ Và Tiếng Quạ Cạnh Trường

Bến Sông Chờ Và Tiếng Quạ Cạnh Trường

MC Nguyễn Huy

 00:50:48     1 phần
 Lượt nghe: 7,130

Xóm Trùng Tang

Xóm Trùng Tang

MC Nguyễn Huy

 01:49:48     1 phần
 Lượt nghe: 5,722

Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma

Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma

MC Nguyễn Huy

 02:24:32     2 phần
 Lượt nghe: 8,251