Sắp xếp Audio
Phá Miếu Thiêng

Phá Miếu Thiêng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 598

Gỗ Quan Tài

Gỗ Quan Tài

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 566

Dòng Sông Chết

Dòng Sông Chết

MC Đình Soạn

 01:20:22     1 phần
 Lượt nghe: 736

Tiếng Vọng Cõi Xa

Tiếng Vọng Cõi Xa

MC Đình Soạn

 01:17:51     1 phần
 Lượt nghe: 716

Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

 01:16:38     1 phần
 Lượt nghe: 580

Đốm Sáng

Đốm Sáng

MC Ngọc Lâm

 01:19:12     1 phần
 Lượt nghe: 5,860

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

Ngôi Mộ Hoang Lạnh

MC Ngọc Lâm

 01:17:04     1 phần
 Lượt nghe: 7,910

Tiểu Quỷ Sau Nhà

Tiểu Quỷ Sau Nhà

MC Đình Soạn

 01:09:46     1 phần
 Lượt nghe: 593


Trả Oán Oan Hồn

Trả Oán Oan Hồn

MC Ngọc Lâm

 01:18:09     1 phần
 Lượt nghe: 8,933

Ngôi Mộ Dưới Nhà

Ngôi Mộ Dưới Nhà

MC Ngọc Lâm

 01:25:12     1 phần
 Lượt nghe: 6,063

Đưa Hồn Về Mộ

Đưa Hồn Về Mộ

MC Đình Soạn

 01:05:48     1 phần
 Lượt nghe: 569

Ma Da Ven Sông

Ma Da Ven Sông

MC Ngọc Lâm

 01:28:24     1 phần
 Lượt nghe: 8,810

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

Chiếc Nhẫn Của Quỷ

MC Đình Soạn

 01:05:06     1 phần
 Lượt nghe: 503

Giải Trừ Tà Ma

Giải Trừ Tà Ma

MC Ngọc Lâm

 01:21:48     1 phần
 Lượt nghe: 6,656

Ký Sự Làng Chài

Ký Sự Làng Chài

MC Ngọc Lâm

 01:25:43     1 phần
 Lượt nghe: 8,612

Căn Trọ Ma Ám

Căn Trọ Ma Ám

MC Đình Soạn

 01:09:51     1 phần
 Lượt nghe: 6,318

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

Miếu Nhỏ Linh Thiêng

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 5,377

Vết Đen Năm Mới

Vết Đen Năm Mới

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 5,722

Trả Kiếp

Trả Kiếp

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 7,108

Trộm Mộ Người Đã Khuất

Trộm Mộ Người Đã Khuất

MC Ngọc Lâm

 1 phần
 Lượt nghe: 6,608