Sắp xếp Audio
Quỷ Khốc Dạ

Quỷ Khốc Dạ

Quàng A Tũn

 01:18:15     2 phần
 Lượt nghe: 9,420

Vợ quỷ

Vợ quỷ

Quàng A Tũn

 2 phần
 Lượt nghe: 5,943

Cưới Quỷ

Cưới Quỷ

Quàng A Tũn

 01:29:10     1 phần
 Lượt nghe: 8,051

Cách Xẻ Thịt Một Cô Gái

Cách Xẻ Thịt Một Cô Gái

Quàng A Tũn

 01:20:37     1 phần
 Lượt nghe: 7,870

Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người

Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người

Quàng A Tũn

 01:32:40     1 phần
 Lượt nghe: 6,986

Đứa Con Của Quỷ

Đứa Con Của Quỷ

Quàng A Tũn

 01:48:48     1 phần
 Lượt nghe: 5,355

Cổng Địa Ngục

Cổng Địa Ngục

Quàng A Tũn

 01:41:30     1 phần
 Lượt nghe: 8,762