Sắp xếp Audio
Ma Làng

Ma Làng

MC Đình Soạn

 3 phần
 Lượt nghe: 6,523

Sét Đánh Đêm Giông

Sét Đánh Đêm Giông

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 547

Lời Nguyền Ngôi Đền Cổ

Lời Nguyền Ngôi Đền Cổ

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 500

Oan Hồn Đêm Trung Thu

Oan Hồn Đêm Trung Thu

MC Đình Soạn

 01:09:38     0 phần
 Lượt nghe: 721

Mộ Kết

Mộ Kết

MC Đình Soạn

 01:04:30     1 phần
 Lượt nghe: 619

Quan Tài Trong Nhà Hoang

Quan Tài Trong Nhà Hoang

MC Đình Soạn

 01:01:09     2 phần
 Lượt nghe: 905

Đầu Lâu Yểm Mộ

Đầu Lâu Yểm Mộ

MC Đình Soạn

 01:00:03     2 phần
 Lượt nghe: 666

Oan Hồn Sông Lạnh

Oan Hồn Sông Lạnh

MC Đình Soạn

 01:04:44     1 phần
 Lượt nghe: 605


Oan Hồn Giếng Sâu

Oan Hồn Giếng Sâu

MC Đình Soạn

 01:01:51     1 phần
 Lượt nghe: 8,704

Hai Mẹ Con Ma

Hai Mẹ Con Ma

MC Đình Soạn

 01:01:11     1 phần
 Lượt nghe: 611

Oan Hồn Hóa Quỷ

Oan Hồn Hóa Quỷ

MC Đình Soạn

 00:54:59     3 phần
 Lượt nghe: 9,955

Tranh Máu

Tranh Máu

MC Đình Soạn

 00:55:56     3 phần
 Lượt nghe: 8,684

Nghĩa Địa Cổ

Nghĩa Địa Cổ

MC Đình Soạn

 01:03:32     1 phần
 Lượt nghe: 7,098

Oan Hồn Trở Lại

Oan Hồn Trở Lại

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,359

Oan Hồn Mai

Oan Hồn Mai

MC Đình Soạn

 00:58:42     1 phần
 Lượt nghe: 8,444

Miếu Hoang Đầu Làng

Miếu Hoang Đầu Làng

MC Đình Soạn

 1 phần
 Lượt nghe: 5,374

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

 2 phần
 Lượt nghe: 615

Ngải Sinh Quỷ Dữ

Ngải Sinh Quỷ Dữ

MC Đình Soạn

 3 phần
 Lượt nghe: 8,391

Đội Mồ Trở Lại

Đội Mồ Trở Lại

MC Đình Soạn

 3 phần
 Lượt nghe: 7,395