Sắp xếp Audio
Thương Mãi Người Ơi

Thương Mãi Người Ơi

Yến Linh

201 đánh giá

 5:00:34     1 phần
 Lượt nghe: 903

Thương Nhớ Bên Chồng

Thương Nhớ Bên Chồng

Yến Linh

76 đánh giá

 4:50:23     3 phần
 Lượt nghe: 548

Nắng Sài Gòn

Nắng Sài Gòn

Yến Linh

144 đánh giá

 6:40:43     4 phần
 Lượt nghe: 1,260

Một Thoáng Hương Xưa

Một Thoáng Hương Xưa

Yến Linh

63 đánh giá

 10:00:14     5 phần
 Lượt nghe: 791

Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Yến Linh

56 đánh giá

 8:05:24     7 phần
 Lượt nghe: 736

Vườn Cau Nước Dâng

Vườn Cau Nước Dâng

Yến Linh

55 đánh giá

 4:25:55     5 phần
 Lượt nghe: 783

Chiều Tím

Chiều Tím

Yến Linh

51 đánh giá

 5:29:28     6 phần
 Lượt nghe: 651

Vòng Tay Góa Phụ

Vòng Tay Góa Phụ

Yến Linh

67 đánh giá

 2:36:21     3 phần
 Lượt nghe: 1,145


Hương Mù U

Hương Mù U

Yến Linh

223 đánh giá

 8:39:44     14 phần
 Lượt nghe: 1,415

Như Lục Bình Trôi

Như Lục Bình Trôi

Yến Linh

163 đánh giá

 2:49:27     4 phần
 Lượt nghe: 1,091

Trôi Theo Dòng Đời

Trôi Theo Dòng Đời

Yến Linh

211 đánh giá

 10:23:38     5 phần
 Lượt nghe: 1,721

Mỏi Mắt Ngóng Trông

Mỏi Mắt Ngóng Trông

Yến Linh

237 đánh giá

 1:22:59     1 phần
 Lượt nghe: 1,098

Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Yến Linh

208 đánh giá

 5:01:20     11 phần
 Lượt nghe: 1,850

Từ Đó Yêu Em

Từ Đó Yêu Em

Yến Linh

127 đánh giá

 4:13:18     9 phần
 Lượt nghe: 994

Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Yến Linh

191 đánh giá

 Đang Cập Nhật     2 phần
 Lượt nghe: 959

Một Mùa Thu Trước Hoàng Hôn

Một Mùa Thu Trước Hoàng Hôn

Yến Linh

118 đánh giá

 5:09:12     5 phần
 Lượt nghe: 877

Hạt Đậu Tương Tư

Hạt Đậu Tương Tư

Yến Linh

154 đánh giá

 10:48:53     19 phần
 Lượt nghe: 1,229

Lục Bình Tím

Lục Bình Tím

Yến Linh

107 đánh giá

 5:13:40     5 phần
 Lượt nghe: 855

Vầng Trăng Bên Ấy

Vầng Trăng Bên Ấy

Yến Linh

91 đánh giá

 8:08:25     15 phần
 Lượt nghe: 743

Mối Tình Thứ Nhất

Mối Tình Thứ Nhất

Yến Linh

127 đánh giá

 8:10:20     13 phần
 Lượt nghe: 822