Sắp xếp Audio
Thương Mãi Người Ơi

Thương Mãi Người Ơi

Yến Linh

99 đánh giá

 5:00:34     1 phần
 Lượt nghe: 7,902

Thương Nhớ Bên Chồng

Thương Nhớ Bên Chồng

Yến Linh

20 đánh giá

 4:50:23     3 phần
 Lượt nghe: 7,739

Nắng Sài Gòn

Nắng Sài Gòn

Yến Linh

35 đánh giá

 6:40:43     4 phần
 Lượt nghe: 5,265

Một Thoáng Hương Xưa

Một Thoáng Hương Xưa

Yến Linh

21 đánh giá

 10:00:14     5 phần
 Lượt nghe: 8,867

Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Yến Linh

15 đánh giá

 8:05:24     7 phần
 Lượt nghe: 6,752

Vườn Cau Nước Dâng

Vườn Cau Nước Dâng

Yến Linh

10 đánh giá

 4:25:55     5 phần
 Lượt nghe: 9,115

Chiều Tím

Chiều Tím

Yến Linh

15 đánh giá

 5:29:28     6 phần
 Lượt nghe: 9,712

Vòng Tay Góa Phụ

Vòng Tay Góa Phụ

Yến Linh

24 đánh giá

 2:36:21     3 phần
 Lượt nghe: 6,257


Hương Mù U

Hương Mù U

Yến Linh

80 đánh giá

 8:39:44     14 phần
 Lượt nghe: 7,214

Như Lục Bình Trôi

Như Lục Bình Trôi

Yến Linh

32 đánh giá

 2:49:27     4 phần
 Lượt nghe: 7,918

Trôi Theo Dòng Đời

Trôi Theo Dòng Đời

Yến Linh

80 đánh giá

 10:23:38     5 phần
 Lượt nghe: 627

Mỏi Mắt Ngóng Trông

Mỏi Mắt Ngóng Trông

Yến Linh

92 đánh giá

 1:22:59     1 phần
 Lượt nghe: 5,680

Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Yến Linh

80 đánh giá

 5:01:20     11 phần
 Lượt nghe: 632

Từ Đó Yêu Em

Từ Đó Yêu Em

Yến Linh

56 đánh giá

 4:13:18     9 phần
 Lượt nghe: 9,235

Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Yến Linh

68 đánh giá

 Đang Cập Nhật     2 phần
 Lượt nghe: 8,259

Một Mùa Thu Trước Hoàng Hôn

Một Mùa Thu Trước Hoàng Hôn

Yến Linh

36 đánh giá

 5:09:12     5 phần
 Lượt nghe: 8,735

Hạt Đậu Tương Tư

Hạt Đậu Tương Tư

Yến Linh

59 đánh giá

 10:48:53     19 phần
 Lượt nghe: 558

Lục Bình Tím

Lục Bình Tím

Yến Linh

40 đánh giá

 5:13:40     5 phần
 Lượt nghe: 6,610

Vầng Trăng Bên Ấy

Vầng Trăng Bên Ấy

Yến Linh

27 đánh giá

 8:08:25     15 phần
 Lượt nghe: 8,209

Mối Tình Thứ Nhất

Mối Tình Thứ Nhất

Yến Linh

47 đánh giá

 8:10:20     13 phần
 Lượt nghe: 7,436