Sắp xếp Audio

Trường Tân

Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng

Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng

Trường Tân

66 đánh giá

 3:40:27     4 phần
 Lượt nghe: 2,694

Thức Tỉnh Mục Đích Sống

Thức Tỉnh Mục Đích Sống

Trường Tân

112 đánh giá

 11:29:54     6 phần
 Lượt nghe: 9,371

Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục

Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục

Trường Tân

67 đánh giá

 8:54:44     5 phần
 Lượt nghe: 694

Đối Thoại Pháp

Đối Thoại Pháp

Trường Tân

68 đánh giá

 3:50:18     4 phần
 Lượt nghe: 784

Cẩm Nang Phóng Sinh

Cẩm Nang Phóng Sinh

Trường Tân

48 đánh giá

 2:42:20     3 phần
 Lượt nghe: 8,771

Sống Thiền

Sống Thiền

Trường Tân

64 đánh giá

 3:08:35     4 phần
 Lượt nghe: 824

Hoa Nhẫn Nhục

Hoa Nhẫn Nhục

Trường Tân

58 đánh giá

 3:06:34     3 phần
 Lượt nghe: 568

Mầm Sống

Mầm Sống

Trường Tân

52 đánh giá

 1:32:09     1 phần
 Lượt nghe: 9,277


Về Mái Chùa Xưa

Về Mái Chùa Xưa

Trường Tân

52 đánh giá

 2:02:28     1 phần
 Lượt nghe: 8,257