Sắp xếp Audio
Mùa Thu Hoa Tím

Mùa Thu Hoa Tím

Tịnh Khẩu

105 đánh giá

 7:18:20     7 phần
 Lượt nghe: 831

Hạnh Phúc Trong Đời

Hạnh Phúc Trong Đời

Tịnh Khẩu

107 đánh giá

 3:59:44     4 phần
 Lượt nghe: 1,201

Bình Yên Khung Trời Nhỏ

Bình Yên Khung Trời Nhỏ

Tịnh Khẩu

86 đánh giá

 5:10:25     5 phần
 Lượt nghe: 1,023

Có Một Ngày Biển Tím

Có Một Ngày Biển Tím

Tịnh Khẩu

119 đánh giá

 6:12:02     6 phần
 Lượt nghe: 814

Định Mệnh Đã An Bài

Định Mệnh Đã An Bài

Tịnh Khẩu

219 đánh giá

 9:06:12     13 phần
 Lượt nghe: 1,888

Những Bông Hồng Đầu Hạ

Những Bông Hồng Đầu Hạ

Tịnh Khẩu

93 đánh giá

 5:14:21     5 phần
 Lượt nghe: 694

Cô Bé Ngày Xưa

Cô Bé Ngày Xưa

Tịnh Khẩu

238 đánh giá

 7:08:10     5 phần
 Lượt nghe: 1,630

Mơ Yêu

Mơ Yêu

Tịnh Khẩu

184 đánh giá

 6:06:11     3 phần
 Lượt nghe: 1,094


Tình Khúc Chiều Thu

Tình Khúc Chiều Thu

Tịnh Khẩu

224 đánh giá

 6:41:10     4 phần
 Lượt nghe: 1,661

Nắng Gắt

Nắng Gắt

Tịnh Khẩu

196 đánh giá

 7:51:56     4 phần
 Lượt nghe: 2,351

Mắt Giai Nhân

Mắt Giai Nhân

Tịnh Khẩu

166 đánh giá

 5:20:08     5 phần
 Lượt nghe: 1,053

Luyến Thương

Luyến Thương

Tịnh Khẩu

140 đánh giá

 6:37:21     7 phần
 Lượt nghe: 961

Chàng Trai Không Biết Yêu

Chàng Trai Không Biết Yêu

Tịnh Khẩu

167 đánh giá

 5:59:40     6 phần
 Lượt nghe: 1,122

Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tịnh Khẩu

231 đánh giá

 6:55:20     3 phần
 Lượt nghe: 1,502

Tạp Đồ

Tạp Đồ

Tịnh Khẩu

1945 đánh giá

 33 phần
 Lượt nghe: 20,373

Thạch Kiếm

Thạch Kiếm

Tịnh Khẩu

623 đánh giá

 8 phần
 Lượt nghe: 5,782