Sắp xếp Audio
Tử Động

Tử Động

Quang Khải

218 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 3,118

Bạch Các Môn

Bạch Các Môn

Quang Khải

383 đánh giá

 13 phần
 Lượt nghe: 2,555

Đại Thánh Truyện

Đại Thánh Truyện

Quang Khải

1405 đánh giá

 62 phần
 Lượt nghe: 8,318

Tàng Long Đỉnh

Tàng Long Đỉnh

Quang Khải

1059 đánh giá

 43 phần
 Lượt nghe: 14,131

Ảo Ma Bộ Pháp

Ảo Ma Bộ Pháp

Quang Khải

660 đánh giá

 20 phần
 Lượt nghe: 6,368

Danh Kiếm Phong Lưu

Danh Kiếm Phong Lưu

Quang Khải

740 đánh giá

 45 phần
 Lượt nghe: 7,190

U Vương Quỷ Điện

U Vương Quỷ Điện

Quang Khải

706 đánh giá

 17 phần
 Lượt nghe: 5,052

Vong Tình Cốc

Vong Tình Cốc

Quang Khải

573 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 3,408


Linh Phong Địch Ảnh

Linh Phong Địch Ảnh

Quang Khải

594 đánh giá

 22 phần
 Lượt nghe: 6,091

Phi Đao Tuý Nguyệt

Phi Đao Tuý Nguyệt

Quang Khải

503 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 6,800

Trường Sinh Kiếm

Trường Sinh Kiếm

Quang Khải

635 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 3,950

Anh Hùng Vô Lệ

Anh Hùng Vô Lệ

Quang Khải

637 đánh giá

 11 phần
 Lượt nghe: 6,739

Trang Tử Tam Kiếm

Trang Tử Tam Kiếm

Quang Khải

564 đánh giá

 14 phần
 Lượt nghe: 6,405

Thí Kiếm Sơn Trang

Thí Kiếm Sơn Trang

Quang Khải

372 đánh giá

 1 phần
 Lượt nghe: 3,413

Trường An Nhất Chiến

Trường An Nhất Chiến

Quang Khải

393 đánh giá

 2 phần
 Lượt nghe: 3,919

Tiểu Thuyết Sơ Tình

Tiểu Thuyết Sơ Tình

Quang Khải

374 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 2,745

Lạc Nhật Đại Kỳ

Lạc Nhật Đại Kỳ

Quang Khải

376 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 2,803

Long Hổ Phong Vân

Long Hổ Phong Vân

Quang Khải

413 đánh giá

 9 phần
 Lượt nghe: 5,243

Băng Phách Hàn Quang Kiếm

Băng Phách Hàn Quang Kiếm

Quang Khải

348 đánh giá

 5 phần
 Lượt nghe: 4,436