Sắp xếp Audio
Thời Cuối Nhà Trần

Thời Cuối Nhà Trần

Phương Minh

78 đánh giá

 4:44:24     12 phần
 Lượt nghe: 8,504

Thủy Hử

Thủy Hử

Phương Minh

94 đánh giá

 43:24:09     8 phần
 Lượt nghe: 1,435

10 Đại Mỹ Nhân Trung Quốc

10 Đại Mỹ Nhân Trung Quốc

Phương Minh

77 đánh giá

 12:30:54     11 phần
 Lượt nghe: 8,437

Chuyện Tình Các Danh Nhân Việt Nam 2

Chuyện Tình Các Danh Nhân Việt Nam 2

Phương Minh

23 đánh giá

 11:40:56     20 phần
 Lượt nghe: 5,808

15 Anh Hùng Dân Gian Qua Các Thời Đại

15 Anh Hùng Dân Gian Qua Các Thời Đại

Phương Minh

20 đánh giá

 5:45:21     8 phần
 Lượt nghe: 5,069

Những Mảnh Hồn Tôi

Những Mảnh Hồn Tôi

Phương Minh

85 đánh giá

 5:09:48     5 phần
 Lượt nghe: 7,069

Nội Ngoại Đều Thương

Nội Ngoại Đều Thương

Phương Minh

48 đánh giá

 2:40:35     1 phần
 Lượt nghe: 5,390

Chuyện Riêng Tư Chốn Sơn Tràng

Chuyện Riêng Tư Chốn Sơn Tràng

Phương Minh

55 đánh giá

 6:01:54     9 phần
 Lượt nghe: 5,570


Khúc Hát Trái Tim Gà

Khúc Hát Trái Tim Gà

Phương Minh

47 đánh giá

 5:30:12     8 phần
 Lượt nghe: 7,732

Chim Quyên Xuống Đất

Chim Quyên Xuống Đất

Phương Minh

70 đánh giá

 7:02:21     14 phần
 Lượt nghe: 6,429

Nói Về Miền Nam, Cá Tính Miền Nam, Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam

Nói Về Miền Nam, Cá Tính Miền Nam, Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam

Phương Minh

59 đánh giá

 10:20:21     14 phần
 Lượt nghe: 561

Những Lời Cha Mẹ Không Nên Nói

Những Lời Cha Mẹ Không Nên Nói

Phương Minh

23 đánh giá

 1:53:22     1 phần
 Lượt nghe: 5,139

Ảo Ảnh Xanh Xưa

Ảo Ảnh Xanh Xưa

Phương Minh

33 đánh giá

 10:11:25     11 phần
 Lượt nghe: 6,571

Én Liệng Truông Mây 4

Én Liệng Truông Mây 4

Phương Minh

542 đánh giá

 11:12:20     15 phần
 Lượt nghe: 956

Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm

Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm

Phương Minh

29 đánh giá

 8:58:11     15 phần
 Lượt nghe: 5,887

Harry Potter 6: Hoàng Tử Lai

Harry Potter 6: Hoàng Tử Lai

Phương Minh

45 đánh giá

 21:19:59     7 phần
 Lượt nghe: 1,089

Hành Trình Một Linh Hồn

Hành Trình Một Linh Hồn

Phương Minh

26 đánh giá

 8:14:56     8 phần
 Lượt nghe: 5,699

Chiếc Lá Cuối Cùng

Chiếc Lá Cuối Cùng

Phương Minh

39 đánh giá

 4:05:14     9 phần
 Lượt nghe: 8,507

Bà Bovary

Bà Bovary

Phương Minh

57 đánh giá

 16:12:55     27 phần
 Lượt nghe: 9,134

Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy

Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy

Phương Minh

81 đánh giá

 17:05:24     6 phần
 Lượt nghe: 569