Sắp xếp Audio
Sài Gòn, Thị Thành Hoang Dại

Sài Gòn, Thị Thành Hoang Dại

Phạm Hùng

69 đánh giá

 5:24:10     9 phần
 Lượt nghe: 7,031

Mùa Hè Năm Petrus

Mùa Hè Năm Petrus

Phạm Hùng

23 đánh giá

 11:25:56     19 phần
 Lượt nghe: 515

Tất Cả Những Gì Cánh Con Trai Muốn Biết

Tất Cả Những Gì Cánh Con Trai Muốn Biết

Phạm Hùng

9 đánh giá

 11:24:25     15 phần
 Lượt nghe: 5,859

Nơi Không Có Cái Xấu

Nơi Không Có Cái Xấu

Phạm Hùng

12 đánh giá

 4:09:18     8 phần
 Lượt nghe: 8,094

Nếu Adam Không Có Xương Sườn

Nếu Adam Không Có Xương Sườn

Phạm Hùng

67 đánh giá

 4:21:50     7 phần
 Lượt nghe: 6,984

Trái Tim Có Hình Hộ Khẩu

Trái Tim Có Hình Hộ Khẩu

Phạm Hùng

67 đánh giá

 3:05:20     6 phần
 Lượt nghe: 7,232

Ngã Hai

Ngã Hai

Phạm Hùng

78 đánh giá

 3:29:20     7 phần
 Lượt nghe: 8,340

Những Mảnh Mắt Nhìn

Những Mảnh Mắt Nhìn

Phạm Hùng

90 đánh giá

 4:41:44     8 phần
 Lượt nghe: 8,909


Ai Cập Huyền Bí

Ai Cập Huyền Bí

Phạm Hùng

28 đánh giá

 5:41:05     6 phần
 Lượt nghe: 686

Vì Tình Yêu Phù Phiếm

Vì Tình Yêu Phù Phiếm

Phạm Hùng

9 đánh giá

 2:59:01     6 phần
 Lượt nghe: 6,192

Ông Thối Bà Thiu

Ông Thối Bà Thiu

Phạm Hùng

13 đánh giá

 5:11:14     9 phần
 Lượt nghe: 8,330

Người Bị CIA Cưa Chân Sáu Lần

Người Bị CIA Cưa Chân Sáu Lần

Phạm Hùng

67 đánh giá

 6:20:14     9 phần
 Lượt nghe: 7,196

Bút Ký Lính Tăng, Hành Trình Đến Dinh Độc Lập

Bút Ký Lính Tăng, Hành Trình Đến Dinh Độc Lập

Phạm Hùng

65 đánh giá

 11:48:23     17 phần
 Lượt nghe: 647

Hội Thề

Hội Thề

Phạm Hùng

49 đánh giá

 7:05:25     9 phần
 Lượt nghe: 7,418

Ăn Theo Thuở, Ở Theo Thời

Ăn Theo Thuở, Ở Theo Thời

Phạm Hùng

55 đánh giá

 3:49:46     4 phần
 Lượt nghe: 9,779

Danh Sách Ước Nguyện Của Gizelle

Danh Sách Ước Nguyện Của Gizelle

Phạm Hùng

29 đánh giá

 6:45:52     12 phần
 Lượt nghe: 8,319

Người Xưa Đã Quên Ngày Xưa

Người Xưa Đã Quên Ngày Xưa

Phạm Hùng

27 đánh giá

 3:10:25     6 phần
 Lượt nghe: 7,610

Cơ Bản Là Buồn

Cơ Bản Là Buồn

Phạm Hùng

23 đánh giá

 2:53:38     5 phần
 Lượt nghe: 6,140

Miền Xanh Thắm

Miền Xanh Thắm

Phạm Hùng

25 đánh giá

 6:28:20     10 phần
 Lượt nghe: 5,386

Những Giấc Mơ Xanh

Những Giấc Mơ Xanh

Phạm Hùng

19 đánh giá

 1:09:41     2 phần
 Lượt nghe: 9,249