Sắp xếp Audio
Đã Đến Lúc Phải Cứng Rắn Để Khôi Phục Sự Vĩ Đại Của Nước Mỹ

Đã Đến Lúc Phải Cứng Rắn Để Khôi Phục Sự Vĩ Đại Của Nước Mỹ

Mỹ Hiền

46 đánh giá

 5:13:50     5 phần
 Lượt nghe: 5,326

Hiện Thực Hóa Sự Nghiệp

Hiện Thực Hóa Sự Nghiệp

Mỹ Hiền

3 đánh giá

 4:13:37     4 phần
 Lượt nghe: 5,250

Ray Kroc Đã Tạo Nên Thương Hiệu Mcdonald's Như Thế Nào?

Ray Kroc Đã Tạo Nên Thương Hiệu Mcdonald's Như Thế Nào?

Mỹ Hiền

17 đánh giá

 7:02:20     7 phần
 Lượt nghe: 6,740

Những Cấm Kị Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng

Những Cấm Kị Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng

Mỹ Hiền

8 đánh giá

 8:38:24     2 phần
 Lượt nghe: 5,166

Dale Carnegie, Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Giao Tiếp

Dale Carnegie, Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Giao Tiếp

Mỹ Hiền

12 đánh giá

 6:13:58     4 phần
 Lượt nghe: 6,442

Elon Musk, Top 10 Bài Học Kinh Doanh

Elon Musk, Top 10 Bài Học Kinh Doanh

Mỹ Hiền

5 đánh giá

 1:18:20     1 phần
 Lượt nghe: 7,507

Kiếm Tiền Thời Khủng Hoảng

Kiếm Tiền Thời Khủng Hoảng

Mỹ Hiền

9 đánh giá

 12:33:25     7 phần
 Lượt nghe: 627

Đứng Dậy Lần Nữa, Cùng Dale Carnegie Tiến Tới Thành Công

Đứng Dậy Lần Nữa, Cùng Dale Carnegie Tiến Tới Thành Công

Mỹ Hiền

5 đánh giá

 3:49:09     4 phần
 Lượt nghe: 6,497


Kinh Nghiệm Thành Công Của Ông Chủ Nhỏ

Kinh Nghiệm Thành Công Của Ông Chủ Nhỏ

Mỹ Hiền

4 đánh giá

 7:33:50     4 phần
 Lượt nghe: 5,328

Triết Lý Làm Giàu Của Người Do Thái

Triết Lý Làm Giàu Của Người Do Thái

Mỹ Hiền

3 đánh giá

 5:02:46     5 phần
 Lượt nghe: 7,068

Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận

Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận

Mỹ Hiền

5 đánh giá

 8:16:38     2 phần
 Lượt nghe: 9,408

99 Điều Đúc Rút Từ Trí Tuệ Nhân Loại Người Trẻ Cần Biết

99 Điều Đúc Rút Từ Trí Tuệ Nhân Loại Người Trẻ Cần Biết

Mỹ Hiền

8 đánh giá

 13:22:50     9 phần
 Lượt nghe: 6,166

Nói Không Với Nghịch Cảnh

Nói Không Với Nghịch Cảnh

Mỹ Hiền

11 đánh giá

 4:49:25     5 phần
 Lượt nghe: 9,641

Đá Cuội Hay Kim Cương, Cùng Dale Carnegie Tiến Tới Thành Công

Đá Cuội Hay Kim Cương, Cùng Dale Carnegie Tiến Tới Thành Công

Mỹ Hiền

3 đánh giá

 4:40:35     5 phần
 Lượt nghe: 6,492

Đừng Chỉ Là Hi Vọng, Cùng Dale Carnegie Tiến Tới Thành Công

Đừng Chỉ Là Hi Vọng, Cùng Dale Carnegie Tiến Tới Thành Công

Mỹ Hiền

4 đánh giá

 4:06:41     4 phần
 Lượt nghe: 9,366

Tìm Lại Cái Tôi Đã Mất

Tìm Lại Cái Tôi Đã Mất

Mỹ Hiền

7 đánh giá

 6:31:44     1 phần
 Lượt nghe: 8,836