Sắp xếp Audio
Hãy Khiến Tương Lai Biết Ơn Vì Hiện Tại Bạn Đã Cố Gắng Hết Mình

Hãy Khiến Tương Lai Biết Ơn Vì Hiện Tại Bạn Đã Cố Gắng Hết Mình

Mộc

18 đánh giá

 Đang Cập Nhật     1 phần
 Lượt nghe: 8,383

Xé Vài Trang Thanh Xuân, Đổi Lấy Một Bản Thân Nỗ Lực

Xé Vài Trang Thanh Xuân, Đổi Lấy Một Bản Thân Nỗ Lực

Mộc

51 đánh giá

 5:50:20     5 phần
 Lượt nghe: 1,208

Nếu Em An Lành, Đó Là Ngày Nắng

Nếu Em An Lành, Đó Là Ngày Nắng

Mộc

22 đánh giá

 5:50:14     12 phần
 Lượt nghe: 5,335

Muốn Làm Nữ Hoàng, Đừng Yêu Như Hầu Gái

Muốn Làm Nữ Hoàng, Đừng Yêu Như Hầu Gái

Mộc

13 đánh giá

 4:24:38     4 phần
 Lượt nghe: 7,157

Phụ Nữ Hiểu Biết Sẽ Có Cuộc Sống Đẳng Cấp Hơn

Phụ Nữ Hiểu Biết Sẽ Có Cuộc Sống Đẳng Cấp Hơn

Mộc

9 đánh giá

 7:17:34     13 phần
 Lượt nghe: 8,696

Đã Hy Sinh Còn Đòi Đền Đáp

Đã Hy Sinh Còn Đòi Đền Đáp

Mộc

16 đánh giá

 5:37:16     6 phần
 Lượt nghe: 7,031

Trí Thông Minh Của Sự Tinh Tế

Trí Thông Minh Của Sự Tinh Tế

Mộc

15 đánh giá

 3:26:54     8 phần
 Lượt nghe: 574

Yêu Bản Thân Là Khởi Đầu Của Một Đời Lãng Mạn

Yêu Bản Thân Là Khởi Đầu Của Một Đời Lãng Mạn

Mộc

8 đánh giá

 7:03:28     5 phần
 Lượt nghe: 6,319


Muôn Vàn Lý Do Hạnh Phúc, Kiêu Hãnh Và Không Hối Tiếc

Muôn Vàn Lý Do Hạnh Phúc, Kiêu Hãnh Và Không Hối Tiếc

Mộc

10 đánh giá

 8:52:45     11 phần
 Lượt nghe: 7,949

Ôn Nhu Cũng Là Quyến Rũ

Ôn Nhu Cũng Là Quyến Rũ

Mộc

15 đánh giá

 5:37:28     11 phần
 Lượt nghe: 8,803

1001 Bức Thư Viết Cho Tương Lai

1001 Bức Thư Viết Cho Tương Lai

Mộc

18 đánh giá

 6:16:02     14 phần
 Lượt nghe: 9,472

15 Bức Thư Gửi Tuổi Thanh Xuân

15 Bức Thư Gửi Tuổi Thanh Xuân

Mộc

8 đánh giá

 4:53:28     15 phần
 Lượt nghe: 6,480

Một Đời Đáng Giá Đừng Sống Qua Loa

Một Đời Đáng Giá Đừng Sống Qua Loa

Mộc

12 đánh giá

 4:03:24     10 phần
 Lượt nghe: 5,483

Mong Thế Giới Này Luôn Dịu Dàng Với Em

Mong Thế Giới Này Luôn Dịu Dàng Với Em

Mộc

10 đánh giá

 8:39:02     6 phần
 Lượt nghe: 8,828

Không Sợ Đêm Đen Bởi Trong Lòng Có Ánh Sáng

Không Sợ Đêm Đen Bởi Trong Lòng Có Ánh Sáng

Mộc

12 đánh giá

 4:09:28     8 phần
 Lượt nghe: 5,958

Không Có Đời Bất Công, Chỉ Có Mình Thụ Động

Không Có Đời Bất Công, Chỉ Có Mình Thụ Động

Mộc

7 đánh giá

 5:04:47     8 phần
 Lượt nghe: 6,678

Khi Bạn Vừa Bận Vừa Đẹp Còn Sợ Chi Được Mất

Khi Bạn Vừa Bận Vừa Đẹp Còn Sợ Chi Được Mất

Mộc

9 đánh giá

 8:22:55     6 phần
 Lượt nghe: 6,728

Đừng Chỉ Đẹp Mà Không Hiểu Chuyện

Đừng Chỉ Đẹp Mà Không Hiểu Chuyện

Mộc

10 đánh giá

 4:23:55     12 phần
 Lượt nghe: 7,961

Đánh Thức Nữ Hoàng Trong Tôi

Đánh Thức Nữ Hoàng Trong Tôi

Mộc

9 đánh giá

 5:14:20     4 phần
 Lượt nghe: 5,899

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Mộc

14 đánh giá

 7:27:18     6 phần
 Lượt nghe: 8,043