Sắp xếp Audio
Người Có Mắt Trái Nhìn Thấy Ma

Người Có Mắt Trái Nhìn Thấy Ma

MC Nguyễn Phượng

 03:40:08     1 phần
 Lượt nghe: 7,162

Tứ Hoàng Ngải - Truyện Ma

Tứ Hoàng Ngải - Truyện Ma

MC Nguyễn Phượng

 01:01:20     1 phần
 Lượt nghe: 5,835

Bùa Ngải Ở Gia Đình Em

Bùa Ngải Ở Gia Đình Em

MC Nguyễn Phượng

 01:18:42     1 phần
 Lượt nghe: 9,637

Quỷ Dữ Ở Bình Định

Quỷ Dữ Ở Bình Định

MC Nguyễn Phượng

 01:26:26     1 phần
 Lượt nghe: 8,168

Bùa Kumanthong Ngải Thái Lan

Bùa Kumanthong Ngải Thái Lan

MC Nguyễn Phượng

 01:21:47     1 phần
 Lượt nghe: 5,616

Oan Hồn Ven Đường

Oan Hồn Ven Đường

MC Nguyễn Phượng

 01:33:58     1 phần
 Lượt nghe: 6,890

Ngải Yêu Và Hận Thù - Truyện Ma

Ngải Yêu Và Hận Thù - Truyện Ma

MC Nguyễn Phượng

 03:13:11     1 phần
 Lượt nghe: 5,607

Mướn Căn Nhà Ma Rùng Rợn

Mướn Căn Nhà Ma Rùng Rợn

MC Nguyễn Phượng

 01:43:15     1 phần
 Lượt nghe: 6,194


Xin Cho Em Kiếp Người

Xin Cho Em Kiếp Người

MC Nguyễn Phượng

 01:49:54     1 phần
 Lượt nghe: 7,778

Chơi Ngải Bị Ngải Quật

Chơi Ngải Bị Ngải Quật

MC Nguyễn Phượng

 01:45:58     1 phần
 Lượt nghe: 7,642

Theo Thầy Âm Binh Bị Dính Bùa Ngải

Theo Thầy Âm Binh Bị Dính Bùa Ngải

MC Nguyễn Phượng

 01:37:25     1 phần
 Lượt nghe: 5,267