Sắp xếp Audio
Người Có Mắt Trái Nhìn Thấy Ma

Người Có Mắt Trái Nhìn Thấy Ma

MC Nguyễn Phượng

10 đánh giá

 03:40:08     1 phần
 Lượt nghe: 8,943

Tứ Hoàng Ngải - Truyện Ma

Tứ Hoàng Ngải - Truyện Ma

MC Nguyễn Phượng

11 đánh giá

 01:01:20     1 phần
 Lượt nghe: 9,054

Bùa Ngải Ở Gia Đình Em

Bùa Ngải Ở Gia Đình Em

MC Nguyễn Phượng

9 đánh giá

 01:18:42     1 phần
 Lượt nghe: 9,656

Quỷ Dữ Ở Bình Định

Quỷ Dữ Ở Bình Định

MC Nguyễn Phượng

3 đánh giá

 01:26:26     1 phần
 Lượt nghe: 626

Bùa Kumanthong Ngải Thái Lan

Bùa Kumanthong Ngải Thái Lan

MC Nguyễn Phượng

8 đánh giá

 01:21:47     1 phần
 Lượt nghe: 980

Oan Hồn Ven Đường

Oan Hồn Ven Đường

MC Nguyễn Phượng

3 đánh giá

 01:33:58     1 phần
 Lượt nghe: 5,250

Ngải Yêu Và Hận Thù - Truyện Ma

Ngải Yêu Và Hận Thù - Truyện Ma

MC Nguyễn Phượng

11 đánh giá

 03:13:11     1 phần
 Lượt nghe: 582

Mướn Căn Nhà Ma Rùng Rợn

Mướn Căn Nhà Ma Rùng Rợn

MC Nguyễn Phượng

10 đánh giá

 01:43:15     1 phần
 Lượt nghe: 644


Xin Cho Em Kiếp Người

Xin Cho Em Kiếp Người

MC Nguyễn Phượng

28 đánh giá

 01:49:54     1 phần
 Lượt nghe: 943

Chơi Ngải Bị Ngải Quật

Chơi Ngải Bị Ngải Quật

MC Nguyễn Phượng

10 đánh giá

 01:45:58     1 phần
 Lượt nghe: 570

Theo Thầy Âm Binh Bị Dính Bùa Ngải

Theo Thầy Âm Binh Bị Dính Bùa Ngải

MC Nguyễn Phượng

6 đánh giá

 01:37:25     1 phần
 Lượt nghe: 785