Sắp xếp Audio
Bong Bóng Lên Trời

Bong Bóng Lên Trời

MC Nguyễn Nguyễn

215 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,074

Chúc Một Ngày Tốt Lành

Chúc Một Ngày Tốt Lành

MC Nguyễn Nguyễn

135 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,022

Thương Nhớ Trà Long

Thương Nhớ Trà Long

MC Nguyễn Nguyễn

138 đánh giá

 4 phần
 Lượt nghe: 1,462

Trùng Tang Ở Hải Dương

Trùng Tang Ở Hải Dương

MC Nguyễn Nguyễn

27 đánh giá

 01:08:04     1 phần
 Lượt nghe: 1,267

Dãy Phòng Trọ Ở Nhà Trang

Dãy Phòng Trọ Ở Nhà Trang

MC Nguyễn Nguyễn

13 đánh giá

 00:55:02     1 phần
 Lượt nghe: 911

Ngải Đen Và Luật Nhân Quả

Ngải Đen Và Luật Nhân Quả

MC Nguyễn Nguyễn

25 đánh giá

 00:56:29     1 phần
 Lượt nghe: 916

Cầu Cơ Bị Vong Nhập

Cầu Cơ Bị Vong Nhập

MC Nguyễn Nguyễn

22 đánh giá

 01:20:06     1 phần
 Lượt nghe: 724

Chùa Long Huê & Xóm Hổ

Chùa Long Huê & Xóm Hổ

MC Nguyễn Nguyễn

19 đánh giá

 00:56:36     1 phần
 Lượt nghe: 1,001


Đừng Chơi Với Con Búp Bê

Đừng Chơi Với Con Búp Bê

MC Nguyễn Nguyễn

17 đánh giá

 00:43:04     1 phần
 Lượt nghe: 841

2 Căn Nhà Của Người Âm

2 Căn Nhà Của Người Âm

MC Nguyễn Nguyễn

21 đánh giá

 00:45:34     1 phần
 Lượt nghe: 858

Ma Da Ám

Ma Da Ám

MC Nguyễn Nguyễn

13 đánh giá

 01:22:36     1 phần
 Lượt nghe: 562

Chuyện Ở Hóc Môn

Chuyện Ở Hóc Môn

MC Nguyễn Nguyễn

28 đánh giá

 01:06:13     1 phần
 Lượt nghe: 1,272

Cù Lao Miền Tây

Cù Lao Miền Tây

MC Nguyễn Nguyễn

13 đánh giá

 01:04:57     1 phần
 Lượt nghe: 1,069

Ngôi Nhà Trong Hẻm Ở Gò Vấp

Ngôi Nhà Trong Hẻm Ở Gò Vấp

MC Nguyễn Nguyễn

16 đánh giá

 00:35:52     1 phần
 Lượt nghe: 824

Chuyện Có Thật Ở Quê Ngoại Hải Dương

Chuyện Có Thật Ở Quê Ngoại Hải Dương

MC Nguyễn Nguyễn

7 đánh giá

 01:19:44     1 phần
 Lượt nghe: 885

Câu Chuyện Có Thật Về Bùa Ngải Ở Hậu Giang

Câu Chuyện Có Thật Về Bùa Ngải Ở Hậu Giang

MC Nguyễn Nguyễn

27 đánh giá

 01:12:09     1 phần
 Lượt nghe: 1,256

Quỷ Nữ Ám Và Thỉnh Bùa Chà Thư Yểm Người Nhà

Quỷ Nữ Ám Và Thỉnh Bùa Chà Thư Yểm Người Nhà

MC Nguyễn Nguyễn

20 đánh giá

 01:02:38     1 phần
 Lượt nghe: 1,070

Trấn Yểm Sông Tô Lịch

Trấn Yểm Sông Tô Lịch

MC Nguyễn Nguyễn

9 đánh giá

 00:57:33     2 phần
 Lượt nghe: 1,192

Lời Nguyền Đáng Sợ Của Ông Thầy Bùa Chà

Lời Nguyền Đáng Sợ Của Ông Thầy Bùa Chà

MC Nguyễn Nguyễn

16 đánh giá

 00:20:18     1 phần
 Lượt nghe: 914

Bí Ẩn Thần Giữ Của

Bí Ẩn Thần Giữ Của

MC Nguyễn Nguyễn

6 đánh giá

 00:44:22     1 phần
 Lượt nghe: 790