Sắp xếp Audio
Cửu Thiên

Cửu Thiên

MC Minh Thiện

606 đánh giá

 62 phần
 Lượt nghe: 4,679

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

MC Minh Thiện

1345 đánh giá

 243 phần
 Lượt nghe: 14,674

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

MC Minh Thiện

2981 đánh giá

 153 phần
 Lượt nghe: 22,379

Phật Tội

Phật Tội

MC Minh Thiện

1285 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 2,891

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

MC Minh Thiện

1577 đánh giá

 221 phần
 Lượt nghe: 21,088

Vô Địch Sư Thúc Tổ

Vô Địch Sư Thúc Tổ

MC Minh Thiện

1336 đánh giá

 80 phần
 Lượt nghe: 12,157

Phi Thiên

Phi Thiên

MC Minh Thiện

1178 đánh giá

 570 phần
 Lượt nghe: 36,405

Lăng Thiên Ký

Lăng Thiên Ký

MC Minh Thiện

1504 đánh giá

 425 phần
 Lượt nghe: 50,234


Ma Y Nhất Mạch

Ma Y Nhất Mạch

MC Minh Thiện

360 đánh giá

 04:15:15     180 phần
 Lượt nghe: 9,838