Sắp xếp Audio
Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

MC Minh Thiện

976 đánh giá

 51 phần
 Lượt nghe: 3,983

Tu Tiên Chẳng Khó

Tu Tiên Chẳng Khó

MC Minh Thiện

1502 đánh giá

 78 phần
 Lượt nghe: 13,810

Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

MC Minh Thiện

1248 đánh giá

 39 phần
 Lượt nghe: 4,219

Phàm Căn Vấn Đỉnh

Phàm Căn Vấn Đỉnh

MC Minh Thiện

2018 đánh giá

 555 phần
 Lượt nghe: 29,899

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

MC Minh Thiện

2994 đánh giá

 278 phần
 Lượt nghe: 23,967

Cửu Thiên

Cửu Thiên

MC Minh Thiện

4673 đánh giá

 203 phần
 Lượt nghe: 39,227

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

MC Minh Thiện

4401 đánh giá

 243 phần
 Lượt nghe: 44,110

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

MC Minh Thiện

6070 đánh giá

 247 phần
 Lượt nghe: 54,112


Phật Tội

Phật Tội

MC Minh Thiện

2580 đánh giá

 6 phần
 Lượt nghe: 5,134

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

MC Minh Thiện

3321 đánh giá

 221 phần
 Lượt nghe: 37,913

Vô Địch Sư Thúc Tổ

Vô Địch Sư Thúc Tổ

MC Minh Thiện

2835 đánh giá

 80 phần
 Lượt nghe: 21,642

Phi Thiên

Phi Thiên

MC Minh Thiện

3490 đánh giá

 570 phần
 Lượt nghe: 62,665

Lăng Thiên Ký

Lăng Thiên Ký

MC Minh Thiện

3997 đánh giá

 425 phần
 Lượt nghe: 76,703

Ma Y Nhất Mạch

Ma Y Nhất Mạch

MC Minh Thiện

1010 đánh giá

 04:15:15     180 phần
 Lượt nghe: 16,797