Sắp xếp Audio
Cạm Bẫy Người

Cạm Bẫy Người

Hồng Trinh

187 đánh giá

 4:10:04     2 phần
 Lượt nghe: 919

Nước Cuốn Hoa Trôi

Nước Cuốn Hoa Trôi

Hồng Trinh

78 đánh giá

 1:05:20     1 phần
 Lượt nghe: 5,493

Lá Rụng Về Ngọn

Lá Rụng Về Ngọn

Hồng Trinh

54 đánh giá

 54:39     1 phần
 Lượt nghe: 9,004

Cơm Thầy Cơm Cô

Cơm Thầy Cơm Cô

Hồng Trinh

88 đánh giá

 1:33:56     1 phần
 Lượt nghe: 6,660

Khúc Rẽ Cuộc Đời

Khúc Rẽ Cuộc Đời

Hồng Trinh

53 đánh giá

 41:58     1 phần
 Lượt nghe: 7,449

Cảm Ơn Em Đã Yêu Anh

Cảm Ơn Em Đã Yêu Anh

Hồng Trinh

77 đánh giá

 4:06:32     3 phần
 Lượt nghe: 6,823

Tập Truyện Ngắn Bùi Hiển

Tập Truyện Ngắn Bùi Hiển

Hồng Trinh

53 đánh giá

 1:57:20     3 phần
 Lượt nghe: 7,495

Truyện Ngắn Ngọc Giao

Truyện Ngắn Ngọc Giao

Hồng Trinh

44 đánh giá

 2:47:20     9 phần
 Lượt nghe: 8,551


Truyện Ngắn Bình Nguyên Lộc

Truyện Ngắn Bình Nguyên Lộc

Hồng Trinh

91 đánh giá

 4:37:32     10 phần
 Lượt nghe: 674

Thầy Chung Trúng Số

Thầy Chung Trúng Số

Hồng Trinh

135 đánh giá

 1:26:15     1 phần
 Lượt nghe: 565

Người Vợ Hiền

Người Vợ Hiền

Hồng Trinh

33 đánh giá

 2:20:04     2 phần
 Lượt nghe: 5,319

Tập Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan

Tập Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan

Hồng Trinh

80 đánh giá

 3:20:41     8 phần
 Lượt nghe: 662

Hồn Bướm Mơ Tiên

Hồn Bướm Mơ Tiên

Hồng Trinh

48 đánh giá

 2:00:11     1 phần
 Lượt nghe: 503

Tuyển Tập Truyện Ngắn Vũ Trọng Phụng

Tuyển Tập Truyện Ngắn Vũ Trọng Phụng

Hồng Trinh

75 đánh giá

 4:05:56     11 phần
 Lượt nghe: 986

Tuyển Tập Truyện Ngắn Nam Cao

Tuyển Tập Truyện Ngắn Nam Cao

Hồng Trinh

95 đánh giá

 11:14:50     25 phần
 Lượt nghe: 977

Truyện Ngắn Kim Lân

Truyện Ngắn Kim Lân

Hồng Trinh

41 đánh giá

 2:07:06     5 phần
 Lượt nghe: 578

Hai Vợ

Hai Vợ

Hồng Trinh

83 đánh giá

 3:26:37     2 phần
 Lượt nghe: 562

Một Ðời Tài Sắc

Một Ðời Tài Sắc

Hồng Trinh

69 đánh giá

 2:45:06     2 phần
 Lượt nghe: 9,231

Truyện Ngắn Nhất Linh

Truyện Ngắn Nhất Linh

Hồng Trinh

45 đánh giá

 8:27:10     20 phần
 Lượt nghe: 502

Tập Truyện Lê Văn Trương

Tập Truyện Lê Văn Trương

Hồng Trinh

44 đánh giá

 4:28:24     6 phần
 Lượt nghe: 7,654